Bakalářské práce

Bakalářské práce obhájené v roce 2016

Jana Novotná (AF B-TO-OH): Optimalizace svozové trasy sběrných míst (vedoucí práce Doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.).
Tomáš Bazgier (AF B-ZS-PT): Využití elektronických systémů pro řízení provozu strojů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Kateřina Burdová (ICV B-TZEI-TZEI): Elektromobilita ve vztahu k životnímu prostředí (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Roman Linhart (AF B-ZS-PT): Převodová ústrojí traktorů. (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Švéda (AF B-ZS-PT): Alternativní pohony silničních vozidel. (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Adam Tamáši (ICV B-TZEI-TZEI): Analýza vybraných technických parametrů vznětových spalovacích motorů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Šárka Vančatová (ICV B-TZEI-TZEI): Vozidla s hybridním pohonem (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Černý (AF B-ZS-PT): Inovace požární techniky (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Radim Fousek (ICV B-TZEI-TZEI): Korozní poškození a ztráta funkce strojního zařízení (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Filip Hladký (ICV B-TZEI-TZEI): Určování textury povrchu obráběné součásti (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Radek Šťastný (AF B-ZS-PT): Konstrukce jednoválcového zážehového motoru (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Jan Dobiáš (AF B-ZS-PT):  Aktivní a pasivní bezpečnost automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jaromír Klein (ICV B-TZEI-TZEI): Modifikace datových polí elektronických regulátorů spalovacích motorů vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jakub Malina (AF B-ZS-PT): Systémy přímého vstřikování paliva vznětových motorů a specifické způsoby hoření u spalovacích motorů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Martin Mazůrek (ICV B-TZEI-TZEI): Individuální úpravy osobních automobilů pro řízení osobou tělesně postiženou (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
David Muzikář (B-ZEI-ABY): Vývoj trhu osobních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
František Uhlíř (AF B-ZS-PT):  Návrh konstrukce jednostopého vozidla s elektrickým pohonem (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Radek Doležel (ICV B-TZEI-TZEI): Analýza CMT svarových spojů (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Pavel Moltaš (AF B-ZS-PT): Projektování vyprošťovacího navijáku pro užitková vozidla (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Jan Šmíd (AF B-TO-OH komb): Energetické využití komunálního odpadu (vedoucí práce doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.).
Erik Beer (AF B-ZS-PT): Výroba a vlastnosti paliv pro zážehové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Patrik Frei (AF B-ZS-PT): Přeplňování vozidlových motorů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Zdeněk Pařil (AF B-ZS-PT):  Kombinovaná doprava silnice – železnice (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Klusoň (ICV B-TZEI-TZEI): Pojišťovnictví v oblasti strojního zařízení (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
David Plánička (ICV B-TZEI-TZEI): Podvozky motorových vozidel a jejich vliv na bezpečnost zařízení (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Radek Šaman (AF B-ZS-PT): Bezpečnost silničního provozu (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Libor Ampala (AF B-ZS-PT):  Upínání obrobků u třískového obrábění (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Zbyněk Čechal (AF B-ZS-PT):  Konstrukce lisovacích nástrojů pro stříhání výlisků z plechu (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Tomáš Nejedlý (AF B-ZS-PT):  Využití metalografie ve strojírenství (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).

Bakalářské práce obhájené v roce 2015

Tomáš Bílek (ICV N-TZEI-TZEI komb): Vymezení vibračních charakteristik turbodmychadel a jeho součástí (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Jan Brychta (AF B-AGB-VS komb): Brzdové systémy motorových vozidel (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Adam Černý (AF B-ZS-PT): Údržba mlecí linky v cementárenském podniku (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Jan Čupa (AF B-ZS-PT): Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jiří Dostál (AF B-ZS-PT): Moderní trendy v technologii kovoobrábění (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Tomáš Drlík (ICV B-TZP-TZP):  Hodnocení technického stavu osobního automobilu bez demontáže funkčních skupin (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Miroslav Gajdošík (AF B-ZS-PT): Laboratorní korozní zkoušky kovových materiálů (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Josef Hafner (AF B-ZS-PT): Technologie nanášení nátěrových hmot (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Monika Haluzová (AF B-ZS-AE): Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Tomáš Havránek (AF B-ZS-PT): Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Samuel Hejzlar (AF B-ZS-PT): Rozebíratelné spoje ve strojních konstrukcích (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Jiří Hrabčík (AF B-ZS-PT): Charakteristika a metody tavného svařování (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Zuzana Kapustová (AF B-TO-OH): Studie klimatických změn (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Václav Kašpar (AF B-ZS-PT): Matematický model strojního mechanismu (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Lukáš Němec (AF B-ZS-PT): Analýza vybraných parametrů spalovacích motorů (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Jan Pištora (AF B-ZS-PT): Měření hloubky průniku indentoru s využitím deformační odezvy (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Michal Putna (ICV B-TZP-TZP): Diagnostika brzdových soustav osobních automobilů (vedoucí práce: Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Luboš Richtárik (ICV B-TZP-TZP): Analýza změn datových matic elektronických regulátorů na výstupní parametry spalovacích motorů (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Aleš Sukovatý (AF B-ZS-PT): Protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Pavel Šutera (AF B-ZS-PT): Stanice technické kontroly (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Pavla Umlášková (B-ZEI-ABY): Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Nikol Vernerová (ICV B-TZP-TZP komb): Ekonomické aspekty katodové ochrany (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)