Doktorská studia

Témata disertačních prací studentů

Ing. Michal Petřík: Optimalizace logististických problémů svozu odpadů mikroregionu Mikulovsko. (školitel S. Bartoň)
Ing. Pavel Hudeček: Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií (školitel P. Dostál)
Ing. Jaroslav Začal: Monitoring jakosti moderních kompozitů v oblasti zemědělství (školitel P. Dostál)
Ing. Michal Šustr: Analýza vlastností svarových spojů pomocí nedestruktivní defektoskopie (školitel P. Dostál)
Ing. Michal Jukl: Návrh informačního systému traktoru s interaktivním ovládáním prostřednictvím HMI (školitel doc. Sedlák, školitel specialista doc. Čupera)
Ing. Stanislav Koláček: Filtrační aspekty nanotextilií (školitel doc. Černý)
Ing. Michal Došek: Využití modifikovaných nanotextilií a nanočástic pro filtraci a úpravu kontaminované vody (školitel doc. Černý)
Ing. Vít Marek: Telematické systémy palubní diagnostiky nákladních vozidel (školitel doc. Čupera)
Ing. Lukáš Tunka: Analýza vnitřní termodynamiky traktorového vznětového motoru s následnou optimalizací jeho parametrů (školitel doc. Čupera)
Ing. Nela Poláková: Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu (školitel doc. Černý)
Ing. Lukáš Renčín: Proaktivní systém transferu hnací síly zemědělského traktoru (školitel doc. Čupera, školitel specialista prof. Bauer)
Ing. Jakub Rozlivka: Verifikace vlastností speciálních materiálů a biologických látek pomocí akustické emise (školitel P. Dostál)