Archiv rubriky: Nezařazené

Nezařazené

Prezentace ústavu

Propagace ÚTAD a nabízených studijních programů proběhla na konferenci na SPU Nitra 24. – 25.5.2018. Byla představena vědecko-výzkumná práce a projekty řešené na ÚTAD, dále bylo představeno technické vybavení Ústavu a nastíněny možnosti spolupráce. PrezentaciContinue reading

Nezařazené

Workshop Katedry logistiky s účastí UTAD

Dne 27. listopadu proběhl na Katedře logistiky Univerzity obrany ve spolupráci s akademickými pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně workshop s názvem „Nové technologie pro hodnocení životního cyklu vojenské techniky a materiálu”. Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s výsledky výzkumu na Katedře logistiky. V první částiContinue reading