KOKA 2019

Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovoluje pozvat na 50. mezinárodní vědeckou konferenci českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů.

Mezinárodní konference je věnována výzkumným pracovníkům ústavů a institucím zabývajících se výzkumem v oblasti motorových vozidel a spalovacích motorů, jakožto i pro všechny odborníky v oblasti automobilového výzkumu, vývoje, výroby nebo studentům a dalším zájemcům.
Plenární zasedání společně s konferencí bude představovat výzkumné a vývojové činnosti univerzit a dalších vědeckých institucí. Konference poskytne možnosti výměny aktuálních informací a zkušeností v oblasti spalovacích motorů a automobilového průmyslu.

Konference se bude konat v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici na ulici Valtická 337, PSČ 691 44 v termínu od 11. září do 13. září 2019.

Organizační výbor konference
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Ing. Adam Polcar, Ph.D.
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
prof. Ing. František Bauer, CSc.

Kontakt
Hlavní organizátoři konference:
Ing. Adam Polcar, Ph.D. adam.polcar@mendelu.cz, +420 545 132 123
Ing. Petr Dostál, Ph.D. petr.dostal@mendelu.cz, +420 545 132 093

The Department of Technology and Automobile Transport of the Mendel University in Brno invites you to L. International Scientific Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines.

The international conference is dedicated to researchers of departments and institutes engaged in research in the areas of combustion engines as well as for all professionals in automotive research, development, production or students and other interested people.
Plenary session along with proceedings of the conference will showcase R&D activities of universities and other scientific institutions. The conference provides possibility to exchange actual information and practices in the field of internal combustion engines and automotive sector.

The conference will be held at the campus of the Faculty of Horticulture of the Mendel University, placed in Lednice city, Valtická 337 street, 691 44 zip code from September 11th to September 13th this year.

Organizing committee of the conference
Ass. prof. Jiří Čupera, Ph.D.
Adam Polcar, Ph.D.
Petr Dostál, Ph.D.
Ass. prof. Martin Fajman, Ph.D.
prof. František Bauer, CSc.

Contact
Main conference organizers:
Adam Polcar, Ph.D. adam.polcar@mendelu.cz, +420 545 132 123
Petr Dostál, Ph.D. petr.dostal@mendelu.cz, +420 545 132 093