Korozní a metalografická laboratoř

Kdo : doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
Kde : Areál MENDELU, budova J
Kontakt: jiri.votava@mendelu.cz, tel.: +420 545 132 965

Hodnocení korozní odolnosti

 • ČSN EN ISO 9227 – Korozní zkoušky v umělých atmosférách – zkoušky solnou mlhou (NaCl).
 • ČSN EN ISO 3231– Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem SO2pro kovy ČSN ISO 6988.
 • ČSN 038131 – korozní zkoušky v kondenzační komoře.
Testovací zařízení se solnou mlhou
Testovací zařízení s oxidem siřičitým

Mechanické zkoušky povlaku

 • Tloušťka  ČSN EN ISO 2808,
 • lesk ČSN ISO 2813,
 • přilnavost

mřížkovou zkouškou       ČSN ISO 2409,

odtrhovou zkouškou        ČSN EN 24624,

 • odolnost při hloubení      ČSN EN ISO 1520,   
 • odolnost při ohybu          ČSN ISO 1519,
 • Buchholzova vrypová zkouška    ČSN EN ISO 2815,
 • hodnocení degradace nátěru       ČSN EN ISO 4628.
 • Korozní laboratoř je zaměřena na mechanické hodnocení organických i anorganických antikorozních povlaků s následným korozním testem pro analýzu odolnosti povlaku zabránit koroznímu napadení podkladového materiálu.

Korozní laboratoř je zaměřena na mechanické hodnocení organických i anorganických antikorozních povlaků s následným korozním testem pro analýzu odolnosti povlaku zabránit koroznímu napadení podkladového materiálu.  

Testy a analýzy prováděné metalografickou laboratoří

 • Přesné měření tloušťky povrchových vrstev (pasivační vrstvy, kovové povlaky),
 • makrostruktura lomových ploch, hodnocení kvality svarových spojů,
 • hodnocení mikrostruktury technických materiálů (čistota, velikost zrna),
 • přesné měření hloubky cementované-nitridované vrstvy,
 • měření mikrotvrdosti jednotlivých strukturních složek dle Vickerse.
Otisk zkušebního tělíska při analýze mikrotvrdosti strukturních fází
 • Měření tvrdosti dle Rockwella,
 • měření drsnosti obrobeného povrchu,
 • přesné tepelné zpracování v laboratorní kalící peci,
 • mechanické zkoušky tah, tlak, tříbodý ohyb,
 • stanovení odolnosti kovových materiálů proti abrazivnímu opotřebení na brusném plátně ČSN 01 5084.

Metalografická laboratoř je vybavena přístrojovým zařízením pro přípravu metalografických vzorků s následnou možností fotografické dokumentace jednotlivých strukturních fází.