Publikační činnost za rok 2015

Původní vědecké práce (Jimp, Jsc, Jneimp, Jrec)

 1. HÁBOVÁ, Magdalena. POSPÍŠILOVÁ, Lubica. JANDÁK, Jiří. DRÁPELOVÁ, Ida. SLIMAŘÍK, Dušan. Effect of soil conditioners on biological properties of Arenic Regosol. Episteme. 2015, 26(1), 207-214. ISSN 1895-4421.
 2. HUDEČEK, Pavel. DOSTÁL, Petr. Analysis of properties of hard coatings and wear resistance of chemical vapour deposition (PVD) coated technology. Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1477-1483. ISSN 1211-8516.
 3. KORENKO, Maroš. BUJNA, Marián. FÖLDEŠIOVÁ, Daniela. DOSTÁL, Petr. KYSELICA, Peter. Risk Analysis at Work in Manufacturing Organization. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1493-1497. ISSN 1211-8516.
 4. KUMBÁR, Vojtěch. POLCAR, Adam. VOTAVA, Jiří. Fyzikální a mechanické vlastnosti směsí bioetanolu a benzinu. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(3), 112-116. ISSN 1210-3306.
 5. KUMBÁR, Vojtěch. VOTAVA, Jiří. NEDOMOVÁ, Šárka. Vliv délky skladování, počáteční hmotnosti a délky obvodu na hmotnostní a rozměrové úbytky bulev cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(11), 334-337. ISSN 1210-3306.
 6. KUMBÁR, Vojtěch. SKŘIVÁNEK, Antonín. Temperature dependence viscosity and density of different biodiesel blends. Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(4), 1147-1151. ISSN 1211-8516.
 7. KUMBÁR, Vojtěch. STRNKOVÁ, Jana. NEDOMOVÁ, Šárka. BUCHAR, Jaroslav. Fluid dynamics of liquid egg products. Journal of Biological Physics. 2015, 41(3), 303-311. ISSN 0092-0606.
 8. KUMBÁR, Vojtěch. VOTAVA, Jiří. Influence of storage temperature on the viscous behaviour of partially fermented wine must (Pinot Gris). Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(3), 781-785. ISSN 1211-8516.
 9. KUMBÁR, Vojtěch. FILÍPEK, Josef. Students‘ preference of e-learning in physical subjects at Mendel university in Brno. Acta universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(3), 775-780. ISSN 1211-8516.
 10. KUMBÁR, Vojtěch. TRNKA, Jan. NEDOMOVÁ, Šárka. BUCHAR, Jaroslav. On the influence of storage duration on rheological properties of liquid egg products and response of eggs to impact loading – Japanese quail eggs. Journal of Food Engineering. 2015, 166(December), 86-94. ISSN 0260-8774.
 11. KUMBÁR, Vojtěch. NEDOMOVÁ, Šárka. STRNKOVÁ, Jana. BUCHAR, Jaroslav. Effect of egg storage duration on the rheology of liquid egg products. Journal of Food Engineering. 2015, 156(July), 45-54. ISSN 0260-8774.
 12. KUMBÁR, Vojtěch. VOTAVA, Jiří. Numerical modelling of pressure and velocity rates of flowing engine oils in real pipe. Eksploatacja i Niezawodnosc (Maintenance and Reliability). 2015, 17(3), 422-426. ISSN 1507-2711.
 13. KUMBÁR, Vojtěch. NEDOMOVÁ, Šárka. Viscosity and Analytical Differences between Raw Milk and UHT Milk of Czech Cows. Scientia Agriculturae Bohemica. 2015, 46(2), 78-83. ISSN 1211-3174.
 14. POLÁK, Pavel. ŽITŇANSKÝ, Ján. DOSTÁL, Petr. KOLLÁROVÁ, Katarína. Effect of Cutting Materials on Roughness in Turning. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1523-1528. ISSN 1211-8516.
 15. POLÁK, Pavel. ŽITŇANSKÝ, Ján. DOSTÁL, Petr. KOLLÁROVÁ, Katarína. Surface Analysis of Metal Materials After Water Jet Abrasive Machining. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1529-1533. ISSN 1211-8516.
 16. POLCAR, Adam. KUMBÁR, Vojtěch. ČUPERA, Jiří. VOTAVA, Jiří. Využití lihu jako paliva pro osobní automobily. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(5-6), 203-206. ISSN 1210-3306.
 17. SABALIAUSKAS, Artüras. DOSTÁL, Petr. RIMOVSKIS, Sergėjus. Influence of Hardened Surface on Low Cycle Fatigue Characteristics at Tension-compression and Bending. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(5), 1549-1554. ISSN 1211-8516.
 18. SLIMAŘÍK, Dušan. BAUER, František. DOSTÁL, Petr. The effect of EHR system setting on fuel consumption and tractor engine speed variation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(1), 123-129. ISSN 1211-8516.
 19. SLIMAŘÍK, Dušan. DOSTÁL, Petr. POLCAR, Adam. Static testing of draft sensor for three point hitch dynamometer utilization. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2015, 63(3), 835-839. ISSN 1211-8516.
 20. VOTAVA, Jiří. LUPTÁKOVÁ, Natália. KUMBÁR, Vojtěch. POLCAR, Adam. Aplikace tvrdokovových nástřiků u nožového segmentu ořezávacího ústrojí sklizečů cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(11), 341-346. ISSN 1210-3306.
 21. VOTAVA, Jiří. LUPTAKOVA, Natalia. KUMBÁR, Vojtěch. POLCAR, Adam. Minimalizace abrazivně-erozivního opotřebení u sklízečů cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské. 2015, 131(9-10), 284-289. ISSN 1210-3306.

 Knihy, kapitoly v knize (B, C)

KUMBÁR, Vojtěch; GLOS, Josef; ŠUSTR, Michal; ZAČAL, Jaroslav; TUNKA, Lukáš; MAREK, Vít; ČORŇÁK, Štefan; Effect of supplementary oil additive on dynamic viscosity of engine oil. In: Deterioration, dependability, diagnostics. 1 vyd. Brno: Univerzita obrany, 2015, s. 119-125. ISBN 978-80-7231-431-7.

VOTAVA, Jiří; KUMBÁR, Vojtěch; POLCAR, Adam; STODOLA, Jiří; Using zinc microlamellas for anticorrosion coatings. In: Deterioration, dependability, diagnostics. 1 vyd. Brno: Univerzita obrany, 2015, s. 185-192. ISBN 978-80-7231-431-7.

Články ve sbornících (D)

 1. BARTOŇ, Stanislav; PETŘÍK, Michal; Envelope construction of two-parameteric systém of curves in the technological practice. In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17: Proceedings of Seminar. Praha: Institute of Mathematics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2015. ISBN 978-80-85823-64-6.
 2. KAŠPAR, Václav; BARTOŇ, Stanislav; PETŘÍK, Michal; Binding condition for multiple cut in a drum mower. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 518-522. ISBN 978-80-7509-363-9.
 3. MAREK, Vít; ČUPERA, Jiří; Testing of control units for the application of wireless communication protocols in on-board vehicle diagnostic systems. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 523-528. ISBN 978-80-7509-363-9.
 4. OSIČKOVÁ, Renata; KUMBÁR, Vojtěch; VOTAVA, Jiří; NEDOMOVÁ, Šárka; STRNKOVÁ, Jana; Hmotnostní a rozměrové úbytky cukrové řepy (Beta vulgaris L.) v průběhu skladování. In: Sborník XLI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 260-269. ISBN 978-80-7509-220-5.
 5. OSIČKOVÁ, Renata; BARTOŇ, Stanislav; KUMBÁR, Vojtěch; Stanovení relativní hodnoty zaplísnění povrchu sýra. In: XVII. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí: sborník příspěvků. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2015. s. 44-46. ISBN 978-80-7305-758-9.
 6. PYTEL, Roman; KUMBÁR, Vojtěch; NEDOMOVÁ, Šárka; ŠUSTOVÁ, Květoslava; Effect of goat milk analytical properties on its viscosity and conductivity. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 368-373. ISBN 978-80-7509-363-9.
 7. SRIWONGRAS, Piyapong; DOSTÁL, Petr; Effect of corrosion process on mechanical properties and acoustic emission characteristics of Al/zinc-coated steel welded by cold metal transfer. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 539-544. ISBN 978-80-7509-363-9.
 8. SRIWONGRAS, Piyapong; DOSTÁL, Petr; Monitoring of water stress condition in maize by using acoustic emission technique. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 545-550. ISBN 978-80-7509-363-9.
 9. ŠUSTR, Michal; ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; KUMBÁR, Vojtěch; NEDOMOVÁ, Šárka; The strength monitoring of hen eggs by the acoustic emission method. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 551-556. ISBN 978-80-7509-363-9.
 10. ŠUSTR, Michal; ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; SRIWONGRAS, Piyapong; The corrosion resistivity monitoring of magnesium alloy by the acoustic emission. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 557-561. ISBN 978-80-7509-363-9.
 11. TUNKA, Lukáš; ČUPERA, Jiří; The engine combustion analysis of newly developing diesel tractor engine Zetor Z1727 with common-rail system in a first firing week. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 562-567. ISBN 978-80-7509-363-9.
 12. VRŠANSKÁ, Martina; KUMBÁR, Vojtěch; A comparison of Biuret, Lowry and Bradford methods for measuring the egg’s proteins. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 394-398. ISBN 978-80-7509-363-9.
 13. ZAČAL, Jaroslav; ŠUSTR, Michal; DOSTÁL, Petr; BRABEC, Martin; Acoustic emission during tensile testing of composite materials reinforced carbon and aramid fibers. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 568-572. ISBN 978-80-7509-363-9.
 14. ZAČAL, Jaroslav; ŠUSTR, Michal; KUMBÁR, Vojtěch; DOSTÁL, Petr; VOTAVA, Jiří; NEDOMOVÁ, Šárka; Acoustic emission during testing integrity and pressure resistance of japanese quail eggs. In: MendelNet 2015: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 573-577. ISBN 978-80-7509-363-9.

Populárně vědecké články

 1. KUMBÁR, Vojtěch. FILÍPEK, Josef. Využívání e-learningové studijní opory ve fyzikálním praktiku. Trendy ve vzdělávání. 2015, 8(1), 263-270. ISSN 1805-8949.
 2. VOTAVA, Jiří. KUMBÁR, Vojtěch. Systémy antikorozní ochrany tepelně namáhaných strojních součástí. Strojárstvo. 2015, 19(2), 41-43. ISSN 1335-2938.

Jiné

 1. KUMBÁR, Vojtěch., KŘUPKA, Pavel., BUCHAR, Jaroslav., NEDOMOVÁ, Šárka. Rheological behaviour of natural hydrocolloid solutions. BioPhys Spring 2015: 14th International Workshop for Young Scientists. Gödöllő, 27.05.2015 – 29.05.2015. BioPhys Spring 2015: Book of Abstracts. 2015, 38-39. ISBN 978-83-89969-37-8
 2. POLCAR, Adam., KUMBÁR, Vojtěch., VOTAVA, Jiří. Evaluation of Biophysical Data by Multi-Dimensional Regression Analysis. BioPhys Spring 2015: 14th International Workshop for Young Scientists. Gödöllő, 27.05.2015 – 29.05.2015. BioPhys Spring 2015: Book of Abstracts. 2015, 50-51. ISBN 978-83-89969-37-8
 3. SRIWONGRAS, Piyapong., TROJAN, Václav., DOSTÁL, Petr. Use of acoustic emission method for definition of stress condition of maize. 14. Konference experimentální biologie rostlin. Olomouc, 08.09.2015 – 11.09.2015. Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. 2015
 4. Kumbár, Vojtěch; Bartoň, Stanislav; Křivánek, Ivo; Fyzikální praktikum. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. Neuveden. ISBN 978-80-7509-335-6.