Historie ústavu

Ústav techniky a automobilové dopravy vznikl v současné podobě dne 1. března 2001 sloučením bývalého Ústavu základů techniky a opravárenství a části Ústavu zemědělské techniky. Tento krok byl součástí částečné reorganizace ústavů na Agronomické fakultě. Vedoucím nově vzniklého ústavu byl jmenován původní vedoucí ústavu základů techniky a opravárenství Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. V současnosti ústav vede Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Půjdeme – li dále do historie ústavu před rokem 2000, vznikl Ústav základů techniky a opravárenství sloučením Ústavů opravárenství, fyziky a části ústavu energetiky k 1. 6. 1993. V té době byl ústav součástí Provozně ekonomické fakulty. K 1. 10. 1994 byl převeden spolu s dalšími dvěma ústavy oboru Provoz techniky na Agronomickou fakultu MZLU v Brně.

V současné době pracuje na ústavu 14 akademických pracovníků, z toho 1 profesor, 5 docentů a 5 odborných asistentů. Pedagogové ústavu zajišťují výuku nejen na půdě Mendelovy univerzity v Brně, ale na řadě fakult vysokých škol a univerzit v Brně.