Válcový dynamometr pro osobní automobily

K měření výkonu spalovacího motoru vozidla bez nutnosti demontáže na zkušebnu motorů slouží válcový vozidlový dynamometr. Jeho činnost lze zjednodušeně popsat následovně. Spalovací motor přenáší výkon na hnací kola vozidla, ta třením roztáčí zkušební válce dynamometru (z konstrukčního hlediska se může jednat o monovlácové (obr.)či duoválcové (obr.) výkonové zkušebny). K válci je připojeno zařízení (z principu maření energie existují vířivé, hydraulické či elektrické brzdy (inf.), které klade otáčejícímu se kolu brzdný odpor a umožňuje regulaci jeho velikosti. Tento brzdný moment vyvolává reakční moment stejné velikosti ale s opačným smyslem a jelikož válce jsou spojeny s rotorem brzdného zařízení a poháněny koly vozidla, přenáší se reakční moment přes stator na siloměrné zařízení – tenzometr (obr.). Měřením velikosti reakčního momentu lze určit obvodové hnací síly na kolech vozidla a při znalosti otáček, resp. rychlosti otáčení je možné vypočítat výkon.

Vozidlová zkušebna pro osobní automobily Ústavu techniky a automobilové dopravy sestává z:

vozidlového dynamometru (inf.),

emisní analýzy (inf.) včetně NOx,

– zařízení pro měření spotřeby,

– 8 čidel tlaku a 8 senzorů teploty (tlak i teplota před a za turbem apod.).

– data ze sběrnice CAN či protokolu OBD2.

Data se zapisují až ze 140 kanálů (obr.) v reálném čase na PC. Protokol z měření je ukládán v HTML a všechny údaje je možno samozřejmě exportovat do tabulkového procesoru k další analýze.

KONTAKT


Vozidlový dynamometr 4VDM E120-D

Další informace:

Konstrukce dynamometru (inf.)

Druhy testů (inf.)

Fotogalerie (obr.)

Videosekvence

Základní mechanické vlastnosti dynamometru MEZ 4VDM E120-D

Max. zkušební rychlost  [km.h-1]

200

Max. výkon na nápravu [kW]

240

Max. hmotnost na nápravu  [kg]

2000

Průměr válců  [m]

1,2

Šířka válců  [mm]

600

Mezera mezi válci  [mm]

900

Povrch válců

zdrsnění RAA 1,6

Setrvačná hmotnost válců (každá náprava) [kg]

1130

Min. rozvor [mm]

2000

Max. rozvor  [mm]

3500

Zatížitelnost krytí

 v místě jízdy  [kg]

2000

 v místě chůze  [kg]

500

Tlakový vzduch  [bar]

min. 4

Rozsah měření rychlosti  [km.h-1]

0 – 200

Rozsah měření sil [kN]

4x     ± 5

Přesnost měření rychlosti [km.h-1]

± 0,01

Přesnost měření sil  [%]

± 0,25

Přesnost regulace rychlosti [%]

± 0,1

Přesnost regulace síly [%]

± 0,5