Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2021

  • bude doplněno po ukončení projektů.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2020


OP PIK

Projekt OPPIK

MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012460
Maximální podpora: 3. 438 tis. Kč
Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Předmětem projektu je výzkum a vývoj použití rozšířené reality pro řízení speciální vysoce přesné strojírenské výroby. Práce zahrnují vývoj řídicího a zobrazovacího SW a příslušného HW, ve kterém jsou virtuální 3D objekty integrovány do reálného prostředí a v reálném čase. Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní na úrovni produkce dramaticky zvýšit výkon výroby, významně zefektivnit rychlost a pružnost rozhodování a řízení výroby. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.
Podíl na projektu: Mendelova univerzita v Brně – partner
Řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Doba trvání projektu: 2019 – 2020


TAČR
TP01010018 – TAČR Gama II – Plantfriend – nezávislá měřicí stanice energie rostlin
Mendelova univerzita v Brně
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (řešitel)

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2019


OP PIK

Projekt OPPIK

MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012460
Maximální podpora: 3. 438 tis. Kč
Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Předmětem projektu je výzkum a vývoj použití rozšířené reality pro řízení speciální vysoce přesné strojírenské výroby. Práce zahrnují vývoj řídicího a zobrazovacího SW a příslušného HW, ve kterém jsou virtuální 3D objekty integrovány do reálného prostředí a v reálném čase. Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní na úrovni produkce dramaticky zvýšit výkon výroby, významně zefektivnit rychlost a pružnost rozhodování a řízení výroby. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.
Podíl na projektu: Mendelova univerzita v Brně – partner
Řešitel za MENDELU: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
Doba trvání projektu: 2019 – 2020


OP PIK

Projekt OPPIK

ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799
Maximální podpora: 5.112 tis. Kč
Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace firma realizuje projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stoje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.
Podíl na projektu: Mendelova univerzita v Brně – partner
Řešitel za MENDELU: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Doba trvání projektu: 6/2017 – 08/2019


TAČR
TG201801 – „Parkiss“ – revoluční hodnocení kvality potravin
Mendelova univerzita v Brně
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (řešitel)


TAČR
TG2010074 – Inteligentní tříbodový závěs traktoru
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Marek Žák, Ph.D. (řešitel)


TAČR
TG201811b – Udržovací a varná skříň
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (řešitel)


TAČR
TG201812b – „Bioreproduktor“ – zelená hudba 21. století
Mendelova univerzita v Brně
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (řešitel)

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2018


OP PIK

Projekt OPPIK

ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799
Maximální podpora: 5.112 tis. Kč
Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace firma realizuje projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stoje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.
Podíl na projektu: Mendelova univerzita v Brně – partner
Řešitel za MENDELU: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Doba trvání projektu: 6/2017 – 08/2019


TAČR
TA9150025 – Tractor IT Telemetry
Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (řešitel)


TAČR
TA91500210 SmartSteering – systém řízení komunálních vozidel
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Marek Žák, Ph.D. (řešitel)


TAČR
TA9150026 – Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
Mendelova univerzita v Brně
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (řešitel)

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2017


OP PIK

Projekt OPPIK

ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799
Maximální podpora: 5.112 tis. Kč
Předmět a cíl: S finanční podporou z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Aplikace firma realizuje projekt, který se bude soustředit na konkrétní problém optimalizace činnosti traktoru a připojeného stoje či nářadí jako celku. Nespolehlivým arbitrem této soustavy je člověk. Projekt si klade za cíl překlenout subjektivní rozhodovací proces obsluhy technicky vyspělým způsobem regulace. V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj ve výše popsaných oblastech.
Podíl na projektu: Mendelova univerzita v Brně – partner
Řešitel za MENDELU: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Doba trvání projektu: 6/2017 – 08/2019


TAČR
TA91500210 SmartSteering – systém řízení komunálních vozidel
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Marek Žák, Ph.D. (řešitel)
2017

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2016

TAČR


TA9150025 – Tractor IT Telemetry
Mendelova univerzita v Brně
Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (řešitel)
2016–2017


TA9150026 – Akustický detektor stresu rostlin ADOPS
Mendelova univerzita v Brně
Ing. Petr Dostál, Ph.D. (řešitel)
2016–2017

Interní grantová agentura

– týmové projekty
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin
Řešitel: Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

– individuální projekty
Měření a analýza spalování zážehového motoru
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Verifikace modelu silového působení v tříbodovém závěsu traktoru
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Data mining palubních sběrnic motorových vozidel
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

JINÉ PROJEKTY (CENTRAL EUROPE, HORIZON 2020 APOD.)

Zavedeni praktické výuky do předmětu „Zkušebnictví a management jakosti“
Řešitel: Ing. Petr Dostál, Ph.D.

Vedlejší hospodářská činnost nebo smluvní výzkum

Zakázka: Kurz fyziky na přijímací zkoušky LDF
Řešitel: Doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.

Zakázka: Měření na válcové zkušebně ústavu
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Zakázka: Měření úplné charakteristiky traktorů CLASS ARION 640
Řešitel: Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu v roce 2015

OPVK
Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy, reg. číslo.: CZ.1.07/2.3.00/20.0226:
Příjemce: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Partner: Mendelova univerzita v Brně: Prof. Ing. František Bauer, CSc.
Období řešení: 2012–2015

Průřezová inovace studijních programů lesnické a dřevařské fakulty Mendelu v Brně s ohledem na disciplíny společného základu, reg. číslo : CZ 1.07/2.2.00/28.0021
Příjemce: MENDELU, LDF, Doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Období řešení: 2012–2015

Interní grantová agentura

– týmové projekty
Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin
Řešitel: Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.

– individuální projekty
Aplikace bezdrátových komunikačních protokolů systému palubní diagnostiky vozidel
Řešitel: Ing. Vít Marek

Analýza spalovacích tlaků traktorového vznětového motoru Zetor Z1717 Stage IV
Řešitel: Ing. Lukáš Tunka

Využití metody akustické emise pro monitoring transpiračního proudu v rostlinách
Řešitel: Ing. Piyapong Sriwongras

Monitoring jakosti kompozitních materiálů v zemědělském prostředí
Řešitel: Ing. Jaroslav Začal

Degradační vlastnosti svarových spojů
Řešitel: Ing. Michla Šustr

Jiné projekty (central europe, Horizon 2020 apod.)
Inovace předmětů “Technické kreslení“
Řešitel: Ing. Michal Jukl

Vedlejší hospodářská činnost nebo smluvní výzkum

Zakázka: Měření charakteristiky diferenciálů závodního vozu Škoda Fabia R5
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Zakázka: Terénní měření traktoru John Deere 6215 R
Řešitel: Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Zakázka: Provedení terénních měření zaměřených na energetické a výkonnostní parametry vybraných traktorových souprav v dopravě.
Řešitel: Prof. Ing. František Bauer, CSc.

Zakázka: Kurz fyziky na přijímací zkoušky LDF
Řešitel: Doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.

Zakázka: Měření na válcové zkušebně ústavu
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Zakázka: Agregační zkoušky traktoru New Holland řady T8 při změně tlaku huštění pneumatik.
Řešitel: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Zakázka: Monitoring korozní degradace v prostředí SO2
Řešitel: Ing. Petr Dostál, Ph.D.

Zakázka: Korozní degradace v prostředí solné mlhy
Řešitel: Ing. Jiří Votava, Ph.D.