Publikační činnost za rok 2016

Původní vědecké práce (Jimp, Jsc, Jneimp, Jrec)

KUMBÁR V., NEDOMOVÁ Š., TRNKA J., BUCHAR J., PYTEL R., 2016: Effect of storage duration on the rheological properties of goose liquid egg products and eggshell membranes. Poultry science. sv. 95, č. 7, s. 1693–1701. ISSN 0032-5791. URL: http://dx.doi.org/10.3382/ps/pew094. IF=1,685; Medián oboru=0,768.

NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., TRNKA J., BUCHAR J., 2016: Effect of the loading rate on compressive properties of goose eggs. Journal of Biological Physics.  sv. 42, č. 2, s. 223–233. ISSN 0092-0606. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10867-015-9403-2. IF=1,394; Medián oboru=2,336.

TRNKA  J., NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., ŠUSTR M., BUCHAR J., 2016:  A new approach to analyze the dynamic strength of eggs. Journal of Biological Physics. sv. 42, č. 4, s. 525–537. ISSN 0092-0606. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s10867-016-9420-9. IF=1,394; Medián oboru=2,336.

KUMBÁR V., VOTAVA J., POLCAR A., ŠUSTR M., ZAČAL J., 2016: Praktický přístup k modelování geometrie tvaru bulev cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. sv. 132, č. 3, s. 87–90. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2016/PDF/87-90.pdf. IF=0,317; Medián oboru=1,451.

TRNKA J., PAVLOUŠEK P., NEDOMOVÁ Š., BUCHAR J., 2016: Time and frequency domain response of grape berries to nondestructive impact during the harvesting period. Journal of Texture Studies. sv. 47, č. 1, s. 24–33. ISSN 0022-4901. IF=1,261; Medián oboru=1,451.

VOTAVA J., KUMBÁR V., POLCAR A., 2016: Degradation Processes in Anticorrosive Coatings for Machinery Designed for Fertiliser Application. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. sv. 64, č. 4, s. 1257–1265. ISSN 1211-8516.

VOTAVA J., KUMBÁR V., POLCAR A., 2016: Optimisation of Heat Treatment for Steel Stressed by Abrasive Erosive Degradation. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  sv. 64, č. 4, s. 1267–1277. ISSN 1211-8516.

STRNKOVÁ J., NEDOMOVÁ  Š., KUMBÁR V., TRNKA J., 2016: Tensile strength of the eggshell membranes. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. sv. 64, č. 1, s. 159–164. ISSN 1211-8516.

ČERNÝ M., DOSTÁL P., KUMBÁR V., 2016: Visualization of spot-welding resistance. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  sv. 64, č. 1, s. 15–29. ISSN 1211-8516.

POLCAR  A., KUMBÁR V., ČUPERA J., 2016: Alcohol Fuel in Passenger Car. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  sv. 64, č. 3, s. 863–869. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664030863

POLCAR A., ČUPERA J.,  KUMBÁR V., 2016: Calibration and its Use in Measuring Fuel Consumption with the CAN-Bus Network. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. sv. 64, č. 2, s. 503–507. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664020503

POLCAR A., ČUPERA J., KUMBÁR V., DOSTÁL P., VOTAVA J., 2016: Influence of Urea Concentration on Refractive Index of AdBlue fluid Evaluated by Regression Analysis. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis.  sv. 64, č. 2, s. 509–516. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664020509

PYTEL R., ŠUSTOVÁ K., KUMBÁR V., NEDOMOVÁ Š., 2016: A comparison of the determination of the rennet coagulation properties of bovine milk. Potravinárstvo (Food Science).  sv. 10, č. 1, s. 366–371. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/604

NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V.,  PAVLOUŠEK P.,  PYTEL R., ZAČAL J., BUCHAR J., 2016: Influence of harvest day on changes in mechanical properties of grape berries. Potravinárstvo (Food Science).  sv. 10, č. 1, s. 181–187. ISSN 1337-0960.

Tunka L., Polcar A., 2016: The Influence of Common-rail Adjustment on the Parameters of a Diesel Tractor Engine. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 64(3): 911–918. ISSN 1211-8516.

Polcar A., Marek V., Čupera J., 2016: Možnosti snižování provozních nákladů při přepravě zemědělských plodin. Listy cukrovarnické a řepařské, 132 (7–8): 230–233. ISSN 1210-3306. IF=0,317; Medián oboru=1,451.

Marek V., Tunka L., Polcar A., Slimařík D., 2016: Reduction of NOx-emission of a diesel engine with a multiple injection pump by SCR catalytic converter. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 64(4): 1205–1210. ISSN 1211-8516.

Hammerová A., Polcar A., Šimečková J., Jandák J., 2016: Rizika pěstování cukrové řepy na erozně ohrožených pozemcích. Listy cukrovarnické a řepařské, 132 (12): 375–379. ISSN 1210-3306. IF=0,317; Medián oboru=1,451.

ČERNÝ M., DOSTÁL P., KUMBÁR V., 2016: Visualization of Spot- welding Resistance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. , 64(1), 15-29. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064010015.pdf

ČERNÝ M. DOSTÁL P., MAZAL P., ŠUSTR M., 2016: Verification of the Quality of the Weld When Utilising the MAG/CO2 Method. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis., 64(1), 31-42. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064010031.pdf

ČERNÝ M., DOSTÁL P., ŠUSTR M., 2016: Visualization of the coated electrode welding. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. , 64(1), 43-51. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064010043.pdf

ČERNÝ M., ŠUSTR M., DOSTÁL P., 2016: Testing of Macroscopic Hardness by Acoustic Response. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. , 64(3), 751-758. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664030751

DOSTÁL P., FILÍPEK J., ČERNÝ M., ZAČAL J., 2016: Dynamic image of change of solubility in binary equilibrium system. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis., 64(5), 1473-1482. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201664051473

Křivánek I., Máchal L.., Tunka L., 2016: The Effect of Hen Breeds on the Egg Response to the Non Destructive Impact. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.  sv. 64, č. 4, s. 1191–1198. ISSN 1211-8516

BUJNA M., PRÍSTAVKA M., DOSTÁL P., KORENKO M., KADNÁR M., 2016: Influence of Roughness on Quality Molybdenum Deposit Layer by Thermal Spraying. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis., 64(1), 9-14. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064010009.pdf

DOSTÁL P., SRIWONGRAS P., TROJAN V., 2016: Detection of acoustic emission characteristics of plant according to water stress condition. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis., 64(5), 1465-1471. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201664051465

 HUDEČEK P., DOSTÁL P., 2016: Melt flow and energy limitation of laser cutting. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64(5), 1555-1559. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201664051555

POLÁK P., POLÁKOVÁ Z., ŽITŇANSKÝ J., DOSTÁL P., KOLLÁROVÁ K., 2016: Improving the Machining Process by Analysing the Relationship Between Cutting Force and Temperature in Drilling of Engineering Steels. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.  64(3), 855-861. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201664030855

SRIWONGRAS P., DOSTÁL P., TROJAN V., 2016: The measurement of acoustic emission signals from stem of maize under controlled environment. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64(2), 535-541. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020535.pdf

ŠUSTR M., DOSTÁL P., ZAČAL J., 2016: Corrosion Resistance of Galvanized Steel in the Environment of a Bioreactor. Acta Technologica Agriculturae. 19(2), 29-32. ISSN 1335-2555. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1515/ata-2016-0007

ŠUSTR M., DOSTÁL P., ZAČAL J., 2016: The Acoustic Emission for Monitoring the Hardness of the Cold Metal Transfer Weld. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis.  64(2), 543-547. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020543.pdf

ZAČAL J., DOSTÁL P., ŠUSTR M., BARBOUTIS A., 2016: Design and Testing of Low Cost Chair with Round Mortise and Tenon Joints. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64(2), 567-572. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020567.pdf

ZAČAL J., DOSTÁL P., ŠUSTR M., 2016: Structure Integrity Testing of Mineral Feed by Means of Acoustic Emission. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 64(2), 573-577. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2016064020573.pdf

 Žák M., Vít M., 2016: Listy cukrovarnické a řepařské,132,9-10,312-316; ID: 43910937; Stanovení podílu ethanolu v biopalivu na základě měření elektrických vlastností směsi

Adamcová, D., Vaverková, M. D., Bartoň, S., Havlíček, Z., Břoušková, E., 2016: Soil contamination in landfill: a case study of the landfill in Czech Republic. Solid Earth. sv. 7, s. 2927–2952. ISSN 1869-9510.

Červinka, J., Bartoň, S., Kamiński, E., Puczel, B., 2016: Study of kinematics of an agricultural machine by the Maple program. Problemy Inżynierii Rolniczej. 2016. sv. 91, č. 1, s. 27–40. ISSN 1231-0093.

 

Články ve sbornících (D)

KUMBÁR V., POLCAR A., GLOS J., ČORŇÁK Š., FAJMAN M.,  ČUPERA J., 2016: Effect of bio-component on the physical and mechanical properties diesel fuel. In Deterioration, Dependability, Diagnostics: Proceedings. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany,  s. 107–115. ISBN 978-80-7231-376-1.

KILIÁN L., NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., PYTEL R., ŠUSTOVÁ K., 2016: Colour changes in two kinds of semi-hard cheese during ripening. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 588–593. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

PYTEL R., KUMBÁR V., KILIÁN L., ŠUSTOVÁ K., 2016: Influence of ripening on the physicochemical and sensory profile of semi-hard cheese. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 622–627. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

PYTEL R., KUMBÁR V., NEDOMOVÁ Š., ŠUSTOVÁ K., KILIÁN L., 2016: Parametry ovlivňující viskozitu kozího mléka. In JŮZL, M. — MÜLLEROVÁ, M. — BOGDANOVIČOVÁ, S. Sborník příspěvků XLII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, s. 251–257. ISBN 978-80-7509-405-6. URL: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=91628;download=173672;z=1

PYTEL R., ŠUSTOVÁ K., NEDOMOVÁ Š.,  KUMBÁR V., 2016: Syřitelnost mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIII. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně,  s. 61–64. ISBN 978-80-7509-412-4.

PYTEL R.,  NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., ŠUSTOVÁ K., 2016: Viskozita mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIII. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně,  s. 71–72. ISBN 978-80-7509-412-4.

PYTEL R., NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., SÝKORA V., 2016: Vliv délky skladování na barvu vaječných obsahů křepelčích vajec. In Sborník příspěvků XLII. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně,  s. 244–250. ISBN 978-80-7509-405-6. URL: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=91628;download=173672;z=1

Renčín L., Polcar A., 2016: Determination of the Tractor Engine Power in the Field Conditions. [online]. In: Polák O. et al. (Eds.): MendelNet 2016 – Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 9.–10. 11. 2016: 916–921. ISBN 978-80-7509-443-8.

Šimečková J., Polcar A., Votava J., 2016: The Influence of Tractor Tyres Inflation on Physical Soil Properties. [online]. In: Polák O. et al. (Eds.): MendelNet 2016 – Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 9.–10. 11. 2016: 916–921. ISBN 978-80-7509-443-8.

Začal J., Šustr M., Dostál P., Votava J., Poláková N., Brabec M., 2016: Compare Tensile Test of Composite and Aluminium Mateirals by Acutstic Emission. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně,  s. 949-954. ISBN 978-80-7509-443-8.

Votava J., Čupera J., Fajman M., Stodola J.,2016 : Dependence of Heat Treatment of Steel 42CrMo4 on Corrosion and Mechanical Degradation. In Deterioration, Dependability, Diagnostics: Proceedings. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany,  s. 83-90. ISBN 978-80-7231-376-1.

Šimečková J., Polcar A., Votava J., 2016: The Influence of Tractor Tyres Inflation on Physical Soil Properties. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně,  s. 922-927.

MAZAL P., MAHMOUD H., DOSTÁL P., ČERNÝ M., ŠUSTR M., ZAČAL J., 2016: Cooperation of Mendel University and Brno University of Technology in the Field of Biological Applications of AE Method. In: 32nd European Conference on Acoustic Emission Testing EWGAE 2016: Proceedings. Vol.2. Brno: Vysoké učení technické v Brně,  s. 323-332. ISBN 978-80-214-5386-9.

POLÁKOVÁ N., DOSTÁL P., ŠUSTR M., ZAČAL J., ČERNÝ M., 2016: Detection of Hardening Process by Means of Acoustic Emission. In: MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 910-915. ISBN 978-80-7509-443-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

ŠUSTR M., ZAČAL J., DOSTÁL, P., KUMBÁR V., POLÁKOVÁ N.,  BRABEC M., 2016: The Strength Monitoring of Coconuts by the Acoustic Emission Method. In: MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 675-680. ISBN 978-80-7509-443-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

ZAČAL J., ŠUSTR M., DOSTÁL P., KUMBÁR  V., NEDOMOVÁ Š., 2016: Monitoring pevnosti skořápek křepelčích, slepičích vajec akustickou emisí. In: Sborník XLII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně,  s. 319-327. ISBN 978-80-7509-405-6. Dostupné z: http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=9128;download=173672;z=1

ZAČAL J., ŠUSTR M., KUMBÁR V., DOSTÁL P., NEDOMOVÁ Š., KARÁSEK F., 2016: Acoustic Emission Monitoring of Chicken Femurs Firmness in Bending Tests. In: MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně,  s. 699-705. ISBN 978-80-7509-443-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

Porteš P., Bauer F., Tatíček M., 2016: 3-D Multi-Body Model for Calculation of Tractor Tire Forces from Field Measurements. In KOKA 2016: Conference Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně,  s. 163–172. ISBN 978-80-214-5379-1.

Novotná, J., Bartoň, S., Renčín, L., 2016: Optimizing Collection Routes of Collection Places. In MendelNet 2016: Proceedings of International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 898–903. ISBN 978-80-7509-443-8. URL: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2016/mnet_2016_full.pdf

Aplikované výsledky – patenty (P), poloprovoz (Zpolop), ověřená technologie (Ztech), odrůda (Zodru), plemeno (Zplem), užitný vzor (Fvzor), průmyslový vzor (Fprum), prototyp (Gprot), funkční vzorek (Gfunk), certifikované metodiky (Nmet), specializované mapy (Nmap)

Žák M., Fajman M., 2016: Paent č.306076, Plnoprůočný pant pro průtočné spojení dvou součástí.

 

Software (R), výzkumné zprávy (V), souhrnné výzkumné zprávy (Vsouhrn), audiovizuální tvorba (A), uspořádání konference (M), workshopu (W), ostatní výsledky (O)

Bauer F., Čupera J., Sedlák P., Polcar A., Slavík J., Žídek M., Štefan J., 2016: Vyhodnocení měření parametrů traktorů CLAAS ARION 640 CMATIC a HEXASHIFT v laboratorních a terénních podmínkách. Zpráva z měření. Brno: Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, 84 s.

Čupera J., Polcar A., Kubín J., Podlipný V., 2016: Zpráva z měření Škoda Fabia R5. Zpráva z měření. Brno: Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, 43 s.

Čupera J., Kubín J., Polcar A., 2016: Verifikační měření telemetrického systému 4×4. Zpráva z měření. Brno: Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova univerzita v Brně, 264 s.

ČERNÝ M., VÍTĚZ T., 2016: Odborné posouzení rozsahu a příčin degradace míchacího stroje SEKO Samurai 5 500/110. Název objednatele: Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace. Brno,  14 s.

VÍTĚZ T., ČERNÝ M., 2016: Posouzení aerobních fermentorů EWA. Název objednatele: Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace. Brno, 23 s.

Populárně vědecké články

Bauer F., 2016: Měření pluhů Pöttinger s trakčním posilovačem. Mechanizace zemědělství, 66(3): 32–35. ISSN 0373–6776.

  Jiné

VRŠANSKÁ M., KUMBÁR V., VOBĚRKOVÁ S.,  VIČAROVÁ P., 2016: Stanovení množství proteinů ve slepičích a křepelčích vejcích pomocí Biuretovy metody. In Sborník abstraktů XLII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně,  s. 99. ISBN 978-80-7509-401-8.

PYTEL R., NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V.,  SÝKORA V., 2016: Vliv délky skladování na barvu vaječných obsahů křepelčích vajec. Sborník abstraktů XLII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně,  s. 91. ISBN 978-80-7509-401-8.

PYTEL R., KUMBÁR V., NEDOMOVÁ Š.,  ŠUSTOVÁ K., KILIÁN L., 2016: Parametry ovlivňující viskozitu kozího mléka. In Sborník abstraktů XLII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, s. 92. ISBN 978-80-7509-401-8.

Bartoň S., 2016:  A.C.Clarkes Space Odyssey nad Newtons Law of the Gravity. Pozvaná přednáška, Finnish astronomical days, Rovaniemi, Finsko