Pro veřejnost

Ústav techniky a automobilové dopravy zajiťuje řadu odborných činností i pro veřejnost v rámci doplňkové činnosti. Jedná se například o:

  1. Zpracování expertíz technického zaměření.
  2. Materiálové zkoušky v oblasti vybraných mechanických vlastností a korozní odolnosti.
  3. Nedestruktivní zkoušky.
  4. Služby v oblasti programování měřicích a regulačních aplikací (v prostředí NI LabView).
  5. Zkoušení vozidel na válcových dynamometrech.

V případě specifických pořadavků nás kontaktujte.