Diplomové práce

Diplomové práce obhájené v roce 2017

Dvořák Martin (AF N-ZS-AD): Průběžné sledování degradace motorového oleje ve sklízecí mlátičce (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Halenka Milan (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve sklízecí mlátičce (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Klabenešová Iveta (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti včelího medu (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Škopíková Miroslava (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti smetany (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Richtárik Luboš (ICV N-TZEI-TZEI): Degradace převodového oleje u osobních automobilů s automatickou převodovkou (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Baka Petr (ICV N-TZEI-TZEI): Snižování emisí spalovacích motorů pomocí biopaliv (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Putna Michal (AF N-ZS-AD): Hodnocení účinnosti brzdového systému osobního automobilu (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Rýznar Jiří (AF N-ZS-AD): Vliv tlaku v pneumatikách na výstupní parametry orební soupravy (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Vlach Josef (ICV N-TZEI-TZEI): Analýza brzdného účinku a valivého odporu osobního automobilu v závislosti na tlaku huštění pneumatik (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Liška Martin (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení motoru JOHN DEERE 8320R na výstupní parametry strojů na zpracování půdy (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Němec Lukáš (AF N-ZS-AD): Analýza výstupních parametrů souprav na pracování půdy (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Sklenář Adam (AF N-ZS-AD): Faktory ovlivňující energetické a výkonnostní parametry souprav na zpracování půdy. (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Hadraba Tomáš (AF N-ZS-AD): Technicko ekonomické hodnocení vybrané traktorové soupravy na zpracování půdy v podmínkách AGRO Záblatí. (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Cupal Tomáš (AF N-ZS-AD): Stanovení degradace hydraulického oleje (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Kužmová Barbora (AF N-TP-EKT):, Vliv obsahu tuku a sušiny na reologické vlastnosti bílých jogurtů (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Bárta Jiří (AF N-ZS-AD): Vliv teploty plnícího vzduchu na parametry přeplňovaného motoru (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Benáček Richard (AF N-ZS-AD): Vliv předstihu zážehu na konečné složení spalin (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Pospíšil Jan (AF N-ZS-AD): Emise přeplňovaného zážehového motoru (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Kovář Michal (AF N-ZS-AD): Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Šťastný Hubert (AF N-ZEI-ABY): Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Zbojková Monika (AF N-ZS-AE): Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Vedral Jan (ICV N-TZEI-TZEI): Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Čupa Jan (AF N-ZS-AD): Stanovení optimálních řezných podmínek na základě vizulizace řezných odporů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Havránek Tomáš (AF N-ZS-AD): Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Pištora Jan (AF N-ZS-AD): Verifikace souběžného měření odezvy plastické deformace (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Dočekal Jan (AF N-ZS-AD): Analýza výroby odlitků ze slitin hliníku odlévaných do kokil (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Hrabčík Jiří (AF N-ZS-AD): Degradační procesy elastomerů (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Černý Adam (AF N-ZS-AD): Zavedení štíhlé výroby do strojírenského podniku (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Dostál Jiří (AF N-ZS-AD): Využití akustické emise při hodnocení procesu obrábění (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Gajdošík Miroslav (AF N-ZS-AD): Analýza vlastností materiálu po tepelném zpracování (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Hafner Josef (AF N-ZS-AD): Hodnocení kvality svarů heterogenních materiálů pomocí akustické emise (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Klíma Ondřej (ICV N-TZEI-TZEI): Návrh projektu zavedení renovačního pracoviště (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Němeček Václav (AF N-ZS-AD): Monitoring degradačních vlastností karbonu (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Sukovatý Aleš (AF N-ZS-AD): Vliv chemicko-tepelného zpracování na povrchové vlastnosti ocelí (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Pospíšil Jakub (AF N-ZS-AD): Funkční testování komponent s integrovaným CAN rozhraním (školitel Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)

Diplomové práce obhájené v roce 2016

Jiří Fajmon (AF N-ZS-AD): Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Michal Novotný (ICV N-TZEI-TZEI): Analýza délky brzdné dráhy a středního zpomalení traktoru Zetor Forterra s přívěsem BSS10 v závislosti na zatížení přívěsu (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Lukáš Vimr (AF N-ZS-AD): Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Dobrovolný (AF N-ZS-AD): Transformace dynamické odolnosti nerezových ocelí vlivem strukturní nehomogenity (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Klára Klučková (ICV N-TZEI-TZEI): Optimalizace podmínek adhezivních korozních zkoušek v odborném znalectví (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Miloslav Koucký (ICV N-TZEI-TZEI): Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Aleš Mazal (AF N-ZS-AD): Performace rychlosti martenzitické transformace při snímání silových akustických pulsů (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Marek Borovička (AF N-ZS-AD): Optimalizace datových polí regulačního systému spalovacího motoru s nízkým momentem setrvačnosti (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jakub Rozlivka (AF N-ZS-MT): Vliv konstrukce převodovky na ztráty u osobních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Michal Řezník (AF N-ZS-MT): Vliv pasivních ztrát vozidel podle konstrukce jejich pohonu (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
David Lacina (AF N-ZS-MT): Návrh zavedení systému managementu jakosti (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Šimon Bajer (AF N-ZS-AD): Vliv paliva na parametry spalovacího motoru (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Lukáš Beránek (AF N-ZS-AD): Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro zážehové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Bílík (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve vznětovém motoru užitkového automobilu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Martin Dřevojan (AF N-ZS-AD): Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro vznětové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jana Fabiánová (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti bílých jogurtů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jiří Korbička (AF N-ZS-AD): Stanovení teplotní závislosti automobilových motorových olejů stejné viskozitní třídy (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Vendula Mejzlíková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti kečupu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Petr Ondrášek (AF N-ZS-AD): Stanovení teplotních závislostí motocyklových olejů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Martin Oral (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve vznětovém motoru osobního automobilu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Lucie Pavková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti žloutků slepičích vajec v průběhu skladování (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Veronika Písaříková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti kravského, kozího a ovčího mléka (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Piták (AF N-ZS-AD): Teplotní závislosti různě viskózních automobilových motorových olejů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Marek Pluháček (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-BUS. (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Tomáš Smékal (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika traktorového motoru a její využití při provozu vozidla (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Petr Studený (AF N-ZS-AD): Vliv režimu práce zážehového motoru na jeho tepelnou bilanci (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Ondřej Doležal (AF N-ZS-AD): Analýza jízdních odporů osobního automobilu (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Pavel Friedl (AF N-ZS-MT): Vliv rozložení hmotnosti traktoru na jeho tahové vlastnosti (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Tomáš Karásek (AF N-ZS-AD): Vliv provozního režimu traktoru na činnost systému selektivní katalytické redukce (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Jiří Minařík (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení a tlaku huštění pneumatik traktoru na utužení půdy (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Lukáš Puchnar (AF N-ZS-AD): Analýza změn parametrů zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Oldřich Černý (AF N-ZS-AD): Antikorozní ochrana svarů u konstrukčních materiálů (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D. ).
Tomáš Hartman (AF N-ZS-MT): Analýza svarových spojů korozivzdorné oceli s běžnou uhlíkovou ocelí (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D. ).
Luboš Kerber (AF N-ZS-MT): Korozní degradace kovových materiálů (vedoucí práce Ing. Jiří Votava,Ph.D. ).
Ondřej Košťál (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika spalovacího motoru provozovaného na palivo E85 (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Jan Kukla (AF N-ZS-AD): Konstrukční řešení tenzometrické měřicí hlavy (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Ivoš Mahr (AF N-ZS-AD): Optimalizace časování ventilového rozvodu u přeplňovaného motoru (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).

Diplomové práce obhájené v roce 2015

Ondřej Čech (AF N-ZS-AD): Analýza výstupních parametrů zážehového motoru provozovaného na etanol a benzín (vedoucí práce: Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Martin Diviš (AF N-ZS-ZEI komb): Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Milan Dobrovolný (AF N-ZS-AD): Modelování parametrů spalovacích motorů (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Jana Kolářová (ICV – TZEI komb.): Ekonomika provozu traktorových souprav v zemědělském podniku LEDEKO Letovice (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Pavel Kopr (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Csongor Kotra (AF N-ZS-AD): Posouzení vlivu etanolu na tepelnou bilanci zážehového motoru (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Petr Kubík (AF N-ZS-MT): Degradační procesy u strojů pro zpracování půdy (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Tomáš Mareček (AF N-ZS-MT): Návrh antikorozní ochrany u strojů pro aplikaci hnojiv v zemědělství (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jan Maštera (AF N-ZS-MT): Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Ádám Mizséri (AF N-ZS-AD): Vliv huštění pneumatik na tahové vlastnosti traktorů (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Nela Poláková (AF N-ZS-MT): Vliv fázových přeměn na vlastnosti uhlíkových ocelí (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Vojtěch Polák (AF N-ZS-AD): Analýza jakosti „Cold Metal Transfer“ svarů (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Václav Růžička (AF N-ZS-AD): Posouzení vlivu paliva na parametry zážehového motoru (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Zeno Řezáč (AF N-ZS-ZEI komb): Analýza vybraných parametrů ovlivňujících množství emisí spalovacího motoru (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Michal Ševčík (AF N-ZS-AD): Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Aleš Štilárek (AF N-ZS-AD): Kvalitativní hodnocení degradace převodových olejů (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Tomáš Vaňátko (AF N-ZS-AD): Analýza možného výskytu a vlivu vad ve výrobním procesu (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Ondřej Vlček (AF N-ZS-MT): Výroba odlitků ze slitin hliníku (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jakub Vrastyák (AF N-ZS-MT): Technicko-ekonomické parametry vozidla s pohonem na zemní plyn (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Tomáš Výravský (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení hnacích kol traktorů na výstupní parametry orebních souprav (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)