Diplomové práce

Diplomové práce obhájené v roce 2021

Vzhledem k neúspěšně absolvovaným státním závěrečným zkouškám bude informace doplněna na přelomu roku 2021/2022.

Diplomové práce obhájené v roce 2020

Zbyněk Pištělák  (AF N-ZS-AD): Návrh pilotního prostředku pro monitorování zemědělských ploch (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Martin Pročka  (AF N-ZS-AD): Vliv seřízení tříbodového závěsu traktoru na výstupní parametry souprav na zpracování půdy (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Tomáš Tejkl  (AF N-ZS-AD): Vliv hydraulických regulačních systémů traktoru na výstupní parametry orební soupravy (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
David Válek  (AF N-ZS-AD): Funkční testy palubní diagnostiky vozidel (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Jan Vaněk  (AF N-ZS-AD): Vliv regulační hydrauliky traktorů na výstupní parametry traktorových souprav (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Adam Skokan  (AF N-ZS-AD): Testování funkcí autonomních vozidel (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jakub Vancl  (AF N-ZS-AD): Využití tvrdokovových návarů pro minimalizaci abrazivního opotřebení (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Matěj Vodák  (AF N-ZS-AD): Vliv biosložky na fyzikální vlastnosti paliva pro vznětové motory (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Zděněk Bašta  (AF N-ZS-AD): Vliv rozdílných způsobů zpracování půdy na výstupní parametry traktorových souprav (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Libor Bednář  (AF N-ZS-AD): Vliv trakčních posilovačů na výstupní parametry orebních souprav (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Jakub Grégr  (AF N-ZS-AD): Analýza vlivu konstrukce podvozku na tahové vlastnosti traktorů (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Josef Janák  (AF N-ZS-AD): Vliv huštění pneumatik na výstupní parametry traktorů (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Jaroslav Lozrt  (AF N-ZS-AD): Korozní a mechanické vlastnosti povlaků na bázi zinku (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Eduard Mach  (AF N-ZS-AD): Navigační systémy zemědělské techniky (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Michal Chovanec  (AF N-ZS-AD): Protokoly palubní diagnostiky nákladních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Tomáš Kubín  (AF N-ZS-AD): Hodnocení kvality svarových spojů (vedoucí práce  Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Jakub Pernica  (AF N-ZS-AD): Analýza mechanických vlastností produktů aditivní metody výroby (vedoucí práce  Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Adam Skokan  (ICV N-TZEI-TZEI): Stabilita vozidel při vyhýbacím manévru (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Jáchym Lukašík  (AF N-ZEI-ABY): Ekonomické hodnocení provozu bioplynové stanice a její potenciální transformace k produkci biometanu (vedoucí práce doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.).
Vít Procházka  (AF N-ZS-AE): Faktory ovlivňující růst plantáží rychle rostoucích dřevin (vedoucí práce doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.).
Václav Bureš  (AF N-TP-JZP): Vliv teploty na tokové chování čokolády (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Martin Doležal  (AF N-TP-JZP): Tokové vlastnosti tekutých vaječných hmot (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Roman Šebela  (AF N-TP-JZP): Vliv aditiv na reologické vlastnosti ovocných a zeleninových pyré (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).

Diplomové práce obhájené v roce 2019

Burian Martin (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje v zahradní technice (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Dvořáček Vojtěch (AF N-ZS-AD): Vliv huštění pneumatik na výstupní parametry traktorové soupravy (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Hřebíček Marek (AF N-ZS-AD): Hodnocení účinnosti spalovacího motoru při spalování biopaliv (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Jašek Petr (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení vznětového motoru na stálost výkonu (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Kosík Tomáš (AF N-ZS-AD): Vliv spalování paliva CNG na produkci výfukových emisí motoru osobního automobilu (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Kožíšek Ondřej (AF N-ZS-AD): Vliv teploty na viskozitu a hustotu nového a upotřebeného motocyklového oleje (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Přikryl Pavel (AF N-ZS-AD): Vliv huštění pneumatik na příčnou stabilitu traktoru (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Strnadel Miroslav (AF N-ZS-AD): Vliv spalování paliva CNG na technicko-ekonomické parametry vozidla (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Šmak Radim (AF N-ZS-AD): Vliv tepelného zpracování na vybrané mechanické vlastnosti oceli (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Tenora Jiří (AF N-ZS-AD): Návrh hydraulických a pneumatických systémů komunálního vozidla (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Hajtman Benjamín (AF N-ZS-AD): Aplikácia akustickej emisie na meranie drsnosti povrchu (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Janů Radek (AF N-ZS-AD): Hodnocení technicko-ekonomických parametrů traktorových souprav na zpracování půdy (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Kucín Martin (AF N-ZS-AD): Návrh zavedení štíhlého řízení do vybraného podniku (vedoucí práce Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Macek Mojmír (AF N-ZS-AD): Funkční testování sběrnice CAN Flexible Data-Rate (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Pištělka Ondřej (AF N-ZS-AD): Návrh způsobu přeplňování spalovacího motoru (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Příkazský Erik (AF N-ZS-AD): Zkoušení penetrační vlastnosti vybraných ocelí s využitím nedestruktivního zkoušení (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Svoboda Michal (AF N-ZS-AD): Technická exploatace a ekonomická efektivita traktorových souprav v dopravě (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Šenkyřik Michal (AF N-ZS-AD): Vliv konstrukčních změn sacího a výfukového traktu na výkonové a emisní parametry motoru (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Štefan Jiří (AF N-ZS-AD): Analýza výstupních parametrů traktorů CLAAS v soupravě s kombinovaným kypřičem (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Vyškovský Josef (AF N-ZS-AD): Antikorozní ochrana ocelových součástí pomocí kovových povlaků (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).

Diplomové práce obhájené v roce 2018

Hejzlar Samuel (AF N-ZS-AD): Aplikace technických materiálů a tvrdokovů u štípacích břitů na přírodní kámen (vedoucí práce doc. Ing. Votava, Ph.D.).
Malina Jakub (AF N-ZS-AD): Externí systém měření parametrů vozidel s podporou diagnostických protokolů integrovaný v síti ethernet na válcovém dynamometru (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Vančatová Šárka (AF N-ZS-AD): Konstrukce pohonu všech kol osobních (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera).
Šmíd Jan (AF N-TO-TMO komb): Potenciální využití odpadní biomasy k diverzifikaci paliva teplárenské zdroje (vedoucí práce doc. Fajman)
Beer Erik (AF N-ZS-AD): Vliv biosložky na fyzikální vlastnosti automobilového benzinu (vedoucí práce doc. Kumbár).
Krčálová Jana (AF N-TP-JZP): Viskozitní vlastnosti šťávy bobulí révy vinné (vedoucí práce doc. Kumbár).
Přibyl Patrik (AF N-ZS-AD): Stanovení teplotní závislosti motorových olejů pro zemědělskou techniku (vedoucí práce doc. Kumbár).
Synková Lucie (AF N-TP-JZP): Reologické vlastnosti různě tučných bílých jogurtů (vedoucí práce doc. Kumbár).
Klusoň Jan (ICV N-TZEI-TZEI): Analýza dopravní situace v obci Lelekovice (vedoucí práce Ing. Polcar, Ph.D., konzultant Ing. Tunka).
Kotík Milan (AF N-ZS-AD): Vliv stavu pneumatik a tlaku huštění na brzdnou dráhu vozidla (Ing. Polcar, Ph.D., Ing. Tunka).
Remeš Jan (AF N-ZS-AD): Vliv nastavení regulační hydrauliky traktoru na výstupní parametry orební soupravy (Ing. Polcar, Ph.D., Ing. Tunka).
Šutera Pavel (ICV N-TZEI-TZEI): Možnosti zvyšování tahových vlastností traktoru (vedoucí práce Ing. Polcar, Ph.D.).
Nejedlý Tomáš (AF N-ZS-PT): Analýza korozní odolnosti svarových spojů (vedoucí práce Ing. Dostál, konzultant Ing. Rozlivka).
Tymová Jana (AF N-ZS-AD): Hodnocení změny mechanických vlastností svařenců po tepelném zpracování (vedoucí práce Ing. Dostál, konzultant Ing. Poláková).
Fousek Radim (ICV N-TZEI-TZEI): Aplikace diagnostických postupů pro hodnocení rozvoje poškození v oblasti kontaktní únavy (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc. ).
Šťastný Radek (AF N-ZS-AD): Konstrukce lisovacího nástroje pro automobilový průmysl (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc. ).
Veselý Václav (AF N-ZS-PT): Průběžné sledování opotřebení obráběcího nástroje (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc. ).

Diplomové práce obhájené v roce 2017

Dvořák Martin (AF N-ZS-AD): Průběžné sledování degradace motorového oleje ve sklízecí mlátičce (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Halenka Milan (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve sklízecí mlátičce (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Klabenešová Iveta (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti včelího medu (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Škopíková Miroslava (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti smetany (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Richtárik Luboš (ICV N-TZEI-TZEI): Degradace převodového oleje u osobních automobilů s automatickou převodovkou (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Baka Petr (ICV N-TZEI-TZEI): Snižování emisí spalovacích motorů pomocí biopaliv (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Putna Michal (AF N-ZS-AD): Hodnocení účinnosti brzdového systému osobního automobilu (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Rýznar Jiří (AF N-ZS-AD): Vliv tlaku v pneumatikách na výstupní parametry orební soupravy (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Vlach Josef (ICV N-TZEI-TZEI): Analýza brzdného účinku a valivého odporu osobního automobilu v závislosti na tlaku huštění pneumatik (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Liška Martin (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení motoru JOHN DEERE 8320R na výstupní parametry strojů na zpracování půdy (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Němec Lukáš (AF N-ZS-AD): Analýza výstupních parametrů souprav na pracování půdy (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Sklenář Adam (AF N-ZS-AD): Faktory ovlivňující energetické a výkonnostní parametry souprav na zpracování půdy. (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Hadraba Tomáš (AF N-ZS-AD): Technicko ekonomické hodnocení vybrané traktorové soupravy na zpracování půdy v podmínkách AGRO Záblatí. (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Cupal Tomáš (AF N-ZS-AD): Stanovení degradace hydraulického oleje (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Kužmová Barbora (AF N-TP-EKT):, Vliv obsahu tuku a sušiny na reologické vlastnosti bílých jogurtů (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Bárta Jiří (AF N-ZS-AD): Vliv teploty plnícího vzduchu na parametry přeplňovaného motoru (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Benáček Richard (AF N-ZS-AD): Vliv předstihu zážehu na konečné složení spalin (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Pospíšil Jan (AF N-ZS-AD): Emise přeplňovaného zážehového motoru (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Kovář Michal (AF N-ZS-AD): Studie manipulace a dalšího využití výmětu výrobních linek (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Šťastný Hubert (AF N-ZEI-ABY): Hodnocení vlivu prostředí na produkční parametry plantáží rychle rostoucích dřevin (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Zbojková Monika (AF N-ZS-AE): Hodnocení provozu kotle na biomasu z pohledu emisí (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Vedral Jan (ICV N-TZEI-TZEI): Optimalizace distribučních tras ve vybrané společnosti (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Čupa Jan (AF N-ZS-AD): Stanovení optimálních řezných podmínek na základě vizulizace řezných odporů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Havránek Tomáš (AF N-ZS-AD): Vizualizace normálového a tečného napětí u lepených spojů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Pištora Jan (AF N-ZS-AD): Verifikace souběžného měření odezvy plastické deformace (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Dočekal Jan (AF N-ZS-AD): Analýza výroby odlitků ze slitin hliníku odlévaných do kokil (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Hrabčík Jiří (AF N-ZS-AD): Degradační procesy elastomerů (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Černý Adam (AF N-ZS-AD): Zavedení štíhlé výroby do strojírenského podniku (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Dostál Jiří (AF N-ZS-AD): Využití akustické emise při hodnocení procesu obrábění (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Gajdošík Miroslav (AF N-ZS-AD): Analýza vlastností materiálu po tepelném zpracování (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Hafner Josef (AF N-ZS-AD): Hodnocení kvality svarů heterogenních materiálů pomocí akustické emise (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Klíma Ondřej (ICV N-TZEI-TZEI): Návrh projektu zavedení renovačního pracoviště (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Němeček Václav (AF N-ZS-AD): Monitoring degradačních vlastností karbonu (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Sukovatý Aleš (AF N-ZS-AD): Vliv chemicko-tepelného zpracování na povrchové vlastnosti ocelí (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Pospíšil Jakub (AF N-ZS-AD): Funkční testování komponent s integrovaným CAN rozhraním (školitel Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)

Diplomové práce obhájené v roce 2016

Jiří Fajmon (AF N-ZS-AD): Možnosti snižování nákladů u traktorových souprav na zpracování půdy (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Michal Novotný (ICV N-TZEI-TZEI): Analýza délky brzdné dráhy a středního zpomalení traktoru Zetor Forterra s přívěsem BSS10 v závislosti na zatížení přívěsu (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Lukáš Vimr (AF N-ZS-AD): Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Dobrovolný (AF N-ZS-AD): Transformace dynamické odolnosti nerezových ocelí vlivem strukturní nehomogenity (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Klára Klučková (ICV N-TZEI-TZEI): Optimalizace podmínek adhezivních korozních zkoušek v odborném znalectví (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Miloslav Koucký (ICV N-TZEI-TZEI): Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Aleš Mazal (AF N-ZS-AD): Performace rychlosti martenzitické transformace při snímání silových akustických pulsů (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Marek Borovička (AF N-ZS-AD): Optimalizace datových polí regulačního systému spalovacího motoru s nízkým momentem setrvačnosti (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jakub Rozlivka (AF N-ZS-MT): Vliv konstrukce převodovky na ztráty u osobních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Michal Řezník (AF N-ZS-MT): Vliv pasivních ztrát vozidel podle konstrukce jejich pohonu (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
David Lacina (AF N-ZS-MT): Návrh zavedení systému managementu jakosti (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Šimon Bajer (AF N-ZS-AD): Vliv paliva na parametry spalovacího motoru (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Lukáš Beránek (AF N-ZS-AD): Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro zážehové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Bílík (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve vznětovém motoru užitkového automobilu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Martin Dřevojan (AF N-ZS-AD): Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro vznětové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jana Fabiánová (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti bílých jogurtů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jiří Korbička (AF N-ZS-AD): Stanovení teplotní závislosti automobilových motorových olejů stejné viskozitní třídy (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Vendula Mejzlíková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti kečupu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Petr Ondrášek (AF N-ZS-AD): Stanovení teplotních závislostí motocyklových olejů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Martin Oral (AF N-ZS-AD): Degradace motorového oleje ve vznětovém motoru osobního automobilu (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Lucie Pavková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti žloutků slepičích vajec v průběhu skladování (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Veronika Písaříková (AF N-TP-TP): Reologické vlastnosti kravského, kozího a ovčího mléka (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Piták (AF N-ZS-AD): Teplotní závislosti různě viskózních automobilových motorových olejů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Marek Pluháček (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika vznětového motoru s využitím dat ze sítě CAN-BUS. (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Tomáš Smékal (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika traktorového motoru a její využití při provozu vozidla (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Petr Studený (AF N-ZS-AD): Vliv režimu práce zážehového motoru na jeho tepelnou bilanci (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Ondřej Doležal (AF N-ZS-AD): Analýza jízdních odporů osobního automobilu (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Pavel Friedl (AF N-ZS-MT): Vliv rozložení hmotnosti traktoru na jeho tahové vlastnosti (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Tomáš Karásek (AF N-ZS-AD): Vliv provozního režimu traktoru na činnost systému selektivní katalytické redukce (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Jiří Minařík (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení a tlaku huštění pneumatik traktoru na utužení půdy (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Lukáš Puchnar (AF N-ZS-AD): Analýza změn parametrů zážehového motoru při změně oktanového čísla paliva (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Oldřich Černý (AF N-ZS-AD): Antikorozní ochrana svarů u konstrukčních materiálů (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D. ).
Tomáš Hartman (AF N-ZS-MT): Analýza svarových spojů korozivzdorné oceli s běžnou uhlíkovou ocelí (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D. ).
Luboš Kerber (AF N-ZS-MT): Korozní degradace kovových materiálů (vedoucí práce Ing. Jiří Votava,Ph.D. ).
Ondřej Košťál (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika spalovacího motoru provozovaného na palivo E85 (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Jan Kukla (AF N-ZS-AD): Konstrukční řešení tenzometrické měřicí hlavy (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).
Ivoš Mahr (AF N-ZS-AD): Optimalizace časování ventilového rozvodu u přeplňovaného motoru (vedoucí práce Ing. Marek Žák, Ph.D.).

Diplomové práce obhájené v roce 2015

Ondřej Čech (AF N-ZS-AD): Analýza výstupních parametrů zážehového motoru provozovaného na etanol a benzín (vedoucí práce: Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Martin Diviš (AF N-ZS-ZEI komb): Analýza využívání tepla z provozu bioplynové stanice (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Milan Dobrovolný (AF N-ZS-AD): Modelování parametrů spalovacích motorů (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Jana Kolářová (ICV – TZEI komb.): Ekonomika provozu traktorových souprav v zemědělském podniku LEDEKO Letovice (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Pavel Kopr (AF N-ZS-AD): Úplná charakteristika spalovacího motoru a její využití při provozu vozidla (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Csongor Kotra (AF N-ZS-AD): Posouzení vlivu etanolu na tepelnou bilanci zážehového motoru (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Petr Kubík (AF N-ZS-MT): Degradační procesy u strojů pro zpracování půdy (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Tomáš Mareček (AF N-ZS-MT): Návrh antikorozní ochrany u strojů pro aplikaci hnojiv v zemědělství (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jan Maštera (AF N-ZS-MT): Sledování provozních parametrů vybrané bioplynové stanice (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Ádám Mizséri (AF N-ZS-AD): Vliv huštění pneumatik na tahové vlastnosti traktorů (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Nela Poláková (AF N-ZS-MT): Vliv fázových přeměn na vlastnosti uhlíkových ocelí (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Vojtěch Polák (AF N-ZS-AD): Analýza jakosti „Cold Metal Transfer“ svarů (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Václav Růžička (AF N-ZS-AD): Posouzení vlivu paliva na parametry zážehového motoru (vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc.)
Zeno Řezáč (AF N-ZS-ZEI komb): Analýza vybraných parametrů ovlivňujících množství emisí spalovacího motoru (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Michal Ševčík (AF N-ZS-AD): Hodnocení kvality pomocí nedestruktivních technologií (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Aleš Štilárek (AF N-ZS-AD): Kvalitativní hodnocení degradace převodových olejů (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Tomáš Vaňátko (AF N-ZS-AD): Analýza možného výskytu a vlivu vad ve výrobním procesu (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Ondřej Vlček (AF N-ZS-MT): Výroba odlitků ze slitin hliníku (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jakub Vrastyák (AF N-ZS-MT): Technicko-ekonomické parametry vozidla s pohonem na zemní plyn (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Tomáš Výravský (AF N-ZS-AD): Vliv zatížení hnacích kol traktorů na výstupní parametry orebních souprav (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)