Odkazy pro studenty

Nabídka práce pro studenty Agronomické fakulty

Romana Jalůvková

referentka Kariérního centra AF MENDELU
tel. +420 545 133 005
GSM +420 601 383 216
romana.jaluvkova@mendelu.cz