Publikační činnost za rok 2019

Kategorie J

Votava J., Fajman M., Polcar A., Kumbár V., 2019: Využití tvrdokovových návarů u sklízečů cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 135(9-10): 297–302. ISSN 1210-3306. IF=0,257; Medián oboru=1,720.

Dostál P., Rozlivka J., Kumbár V., 2019: Operational Degradation of Engine Oil in Agricultural Technology. Acta technologica agriculturae, 22(1): 17–21. ISSN 1335-2555.

Renčín l., Polcar A., Bauer F., 2019: The impact of upper link length on the output parameters of a tractor set. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun., 67(2): 435–445. ISSN 1211-8516.

Wolak A., Fijorek K., Zajac G., Kumbár V., 2019: What Drives Consumers in Poland and the Czech Republic When Choosing Engine Oil Brand? Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(4): 165-184. ISSN 2353-883X.

Jandlová M., Kumbár V., Jarošová A., Stará M., Pytel R., Nedomová Š., Ondrušíková S., 2019: The impact of storage on phthalic acid esters concentrations in yogurts packed in plastic cups. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(3): 689-693. ISSN 1211-8516.

Kumbár V., Ondrušíková S., Nedomová Š.,2019: Rheological properties of tomato ketchup. Potravinárstvo, 13(1): 730-734. ISSN 1338-0230.

Jandlová M., Jarošová A., Kameník J., Kumbár V., Nedomová Š.,2019: The concentrations of phthalic acid esters in a water bath at sous-vide heat treatment. Potravinárstvo, 13(1): 681-687. ISSN 1338-0230.

Ondrušíková S., Nedomová Š., Jarošová A., Kumbár V., 2019: Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo, 13(1): 182-186. ISSN 1338-0230.

Bálková R., Binar T., Švarc J., Mikulíková R., Dostál P., 2019: The influence of temperature and cyclic loading on adhesion in polycarbonate-polyurethane-glass adhesive joint. Journal of Adhesion Science and Technology. 33(13): 1381-1393. ISSN 0169-4243.

Poláková N., Dostál P., 2019: Titanium and Stainless Steel MIG LSC Welding. Acta Technologica Agriculturae. 22(2): 56-59. ISSN 1335-2555.

Šustr M., Začal J., Dostál P., Černý O., Prístavka M., Dobrocký D., Gaspar S., Pasko J., 2019: Acoustic Emission of Corroded Weldments During Tensile Test. Management Systems in Production Engineering, 27(4): 211–216. ISSN 2299-0461. Dobrocký D., Pokorný Z., Studený Z., Dostál P., 2019: Change of selected parameters of steel surface after plasma nitriding. Manufacturing Technology. 19(2): 204-208. ISSN 1213-2489.

Fajman M., Cerkal R., Kamler J., Mareček V., 20XX: Sunflower: Bioenergy Utilization. In: Hughes V.C. (ed.) 20XX: Sunflowers: Cultivation, Nutrition, and Biodiesel Uses. Nova Science Publishers, New York, USA. ISBN 978-1-61761-309-8.

Kategorie D (články ve sbornících)

Ondrušíková S., Nedomová Š., Kumbár V., 2019: Vliv aditiv a teploty na vlastnosti bílkových gelů. In: Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník přednášek a posterů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019: 246–250. ISBN 978-80-7305-828-9.

Trost D., Kumbár V., Polcar A., 2019: Comparison of online tribodiagnostics with conventional method. [online]. In: Cerkal R. et al. (Eds.): MendelNet 2019 – Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendel University in Brno, 6.–7. 11. 2019: 534–539. ISBN 978-80-7509-688-3.

Kuchtík, J., Konečná, L., Sýkora, V., Fajman, M., Šustová, K., Filipčík, R., 2019: Relationships between somatic cell count and selected qualitative parameters of sheep milk. In AgroSym 2019: Book of Proceedings. Sarajevo: University of East Sarajevo, 2019, s. 1553–1558. ISBN 978-99976-787-2-0.

Polcar A., Čupera J., 2019: Možnosti využití válcového dynamometru pro hodnocení stavu vozidel. In: Křižák M. et al. (Eds.): Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 24.–25. 1. 2019: 198-213. ISBN 978-80-214-5708-9.

Polcar A., Bauer. F., Čupera J., 2019: The influence of three-point linkage control systems on the output parameters of tractors. In: Polcar A. et al. (Eds.): Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 11.–13. 9. 2019: 186-195. ISBN 978-80-7509-668-5.

Čupera J., Machanec J., Žák M., Fajman M., 2019: The significance of chassis dynamometers when testing electric vehicles In: Polcar A. et al. (Eds.): Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 11.–13. 9. 2019: 196-204. ISBN 978-80-7509-668-5.

Začal J., Šustr M., Dostál P., Jůzl M., 2019: PARKISS univerzální měřící systém. In: Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 6. 3. 2019: 317-322. ISBN 978-80-7509-653-1.

Dostál P., Šustr M., Dobrocký D., Dupák L., 2019: Metalographic characteristics of aluminium-titanium weld using the electron beam welding. In: KOKA 2019 – Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 11.–13. 2019: 92–101. ISBN 978-80-7509-668-5.

Tauber J., Začal J., Šustr M., Brabec M., 2019: Design and mechanical performance of 3-D printed t-shaped rod connector manufactured by FDM technology. In: Digitalisation and Circular Economy – Forestry and Forestry Based Industry Implications: Proceedings of Scientific Papers. Sofie: Union of Scientists of Bulgaria, 11.–13. 9. 2019: 155–160. ISBN 978-954-397-042-1.

Rozlivka J., Kašpar V., Šustr M., 2019: Use of inorganic corrosion coatings for heterogeneous weldments protection. In: MendelNet 2019 – Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 6.–7. 11. 2019: 528–533. ISBN 978-80-7509-688-3.

Aplikované výsledky

Bauer F., Čupera J., Fajman M., Žák M., Polcar A., 2019: Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. Patent č. 307811.

Dostál P., Trojan V., 2019: Snímač akustické emise pro detekci vnitřních vibrací rostliny. Patent číslo: 307828. Úřad průmyslového vlastnictví. 17.04.2019.

Dostál P., Trojan V., 2019: Vlnovod pro přenos akustického vlnění mezi rostlinou a senzorem akustického vlnění. Patent číslo: 307744. Úřad průmyslového vlastnictví. 27.02.2019.

Dostál P., Trojan V., 2019: Vlnovod pro přenos akustického vlnění mezi rostlinou a senzorem akustického vlnění. Užitný vzor číslo 32895, Úřad průmyslového vlastnictví. 28.05.2019.

Dostál P., Trojan V., 2019: BIO snímač pro přenos signálu akustické emise. Užitný vzor číslo 32896, Úřad průmyslového vlastnictví. 28.05.2019.

Ostatní výsledky (výzkumné zprávy, sw apod.)

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Aplikace pro stanovení staré chuti piva. FAJMAN, M., OLŠOVSKÁ, J., CERKAL, R. (zatím bez uvedení roku, ale zasíláno 2019).

Fajman M., Čupera  J., Polcar A., 2019: Algoritmus inovované regulace tříbodového závěsu. Výzkumná zpráva z projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799 ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem.

Jukl M., Čupera  J., Fajman M., Polcar A., 2019: Vývoj HMI. Výzkumná zpráva z projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799 ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem.

Čupera  J., Fajman M., Polcar A., 2019: TECU – technická dokumentace. Výzkumná zpráva z projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799 ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem.

Bauer F., Sedlák P., Polcar A., Fajman M., Čupera J., Porteš P., Slavík J.., Šoch Z.: 2019: Zpráva z  polních zkoušek – hodnocení energetických a výkonnostních parametrů regulačních systémů BOSCH a MENDELU. Výzkumná zpráva z projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004799 ZETOR TRACTORS a.s. – Optimální agregace strojů s traktorem.

Čupera  J., 2019: Software pro platformu National Instruments LabVIEW – Závěrečná technická zpráva. Výzkumná zpráva z projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015616.

Dostál P., Šustr M., Rozlivka J., 2019:Bioreproduktor – zelená hudba 21. století: závěrečná zpráva. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 1-10.

Začal J., Šustr M., Dostál P., 2019: Udržovací a varná skříň. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 1-10.

Populárně naučné články

Polcar A., Bauer F., Sedlák P., Čupera J., Renčín L., Slavík J.: 2019: Hodnocení přesnosti navigace GPS s manuálním řízením traktoru. Mechanizace zemědělství. 7: 18-19. ISSN 0373-6776.