Doktorská studia

Témata disertačních prací studentů

Ing. Pavel Hudeček: Monitoring jakosti konstrukčních materiálů pomocí nedestruktivních technologií (školitel P. Dostál)
Ing. Vít Marek: Telematické systémy palubní diagnostiky nákladních vozidel (školitel doc. Čupera, studium přerušeno)
Ing. Nela Poláková: Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu (školitel doc. Černý)
Ing. Lukáš Renčín: Proaktivní systém transferu hnací síly zemědělského traktoru (školitel doc. Čupera, školitel specialista prof. Bauer)
Ing. Jakub Rozlivka: Verifikace vlastností speciálních materiálů a biologických látek pomocí akustické emise (školitel P. Dostál)