Doktorská studia

Témata disertačních prací studentů

Ing. Nela Pejřilová: Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu (školitel doc. Černý) – studium přerušeno
Ing. Lukáš Renčín: Proaktivní systém transferu hnací síly zemědělského traktoru (školitel doc. Čupera, školitel specialista prof. Bauer) – studium přerušeno
Ing. Vít Marek: Telematické systémy palubní diagnostiky nákladních vozidel (školitel doc. Čupera) – studium přerušeno
Ing. Jakub Rozlivka: Verifikace vlastností speciálních materiálů a biologických látek pomocí akustické emise (školitel Ing. Dostál)
Ing. Václav Kašpar: Analýza mechanických a degradačních vlastností polymerních materiálů (školitel Ing. Dostál)
Ing. Martin Kucín: Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů (školitel doc. Fajman)
Ing. Radim Šmak: Hodnocení průběhu fázových transformací slitin (školitel doc. Votava)
Ing. Daniel Trost: Prediktivní a proaktivní údržba výrobních strojů a zařízení ve firemní praxi založená na datech získaných pomocí pokročilých metod tribotechnické diagnostiky (školitel doc. Kumbár)
Ing. Jaroslav Luksch: Numerické simulace deformace pneumatiky a půdy při vzájemném kontaktu (školitel Dr. Čermák)
Ing. Jan Netopil: Vliv podvozku na tahové vlastnosti traktorů (školitel prof. Bauer)
Ing. et Ing. Adam Skokan: Validace zkušebních metod vozidel s podporou pokročilých asistenčních režimů a autonomních vozidel (školitel doc. Čupera)
Ing. Pavel Suchý: Volné téma (školitel doc. Čupera)
Ing. Pavel Černý: Aplikace aditivní výroby do aquaponického pěstebního prostředí pomocí biologicky modifikovaných filamentů (školitel Dr. Dostál)
Ing. Jaroslav Lozrt: Korozní a mechanické vlastnosti povlaků na bázi zinku(školitel doc. Votava)
Ing. Jakub Pernica: Využití multi-materiálů pro výrobu produktů 3D tisku a jejich tepelného zpracování (školitel doc. Černý)
Ing. Robert Šarocký: Zušlechťování mechanických, korozních a tepelných vlastností kovových 3D výtisků (školitel doc. Černý)
Ing. Matěj Vodák: Aplikace akustické emise pro monitoring stresu rostlin (školitel doc. Černý)
Ing. Ondřej Žák: Vliv regulační hydrauliky na vybrané parametry traktorových souprav (školitel prof. Bauer)
Bc. Ing. Jana Dvořáková: Mechanické vlastnosti materiálů pro aditivní technologie (školitel doc. Černý)