Pro studenty

Studijní opory

Doprava a mobilní energetické prostředky (2021, AF):
dmep 1. část (jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)

dmep 2. část (jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)

Motorová vozidla I (2020, AF):
dmep 1. část (jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)
Terénní vozidla (2020,AF):
trvoz (jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)
Příslušenství motorových vozidel (2020, ICV kombi):
pmvt
(jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)
Zkoušení motorových vozidel (2020, AF):
zmov2020
(jeden soubor v archivu ZIP, zaheslováno)

Studijní opory pro předměty Management jakosti a Zkušebnictví, technická normalizace a metrologie“ (vzniklé za podpory projektu IP kat.B 2019-8.1.3, Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D., Ing. Václav Kašpar).