Publikační činnost za rok 2018

Články (J)

BINAR, Tomáš; ŠVARC, Jiří; VYROUBAL, Petr; KAZDA, Tomáš; ROLC, Stanislav; DVOŘÁK, Aleš; DOSTÁL, Petr; The use of numerical simulation for the evaluation of special transparent glass resistance. Engineering Failure Analysis. 2018, 91(September), 433-448. ISSN 1350-6307. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2018.04.014

BINAR, Tomáš; ŠVARC, Jiří; BÁLKOVÁ, Radka; MIKULÍKOVÁ, Regina; DOSTÁL, Petr; Degradation of Polymeric Bellows Effecting Life Cycle of Constant-Velocity Joint. International Journal of Polymer Analysis and Characterization. 2018, 23(1), 1-8. ISSN 1023-666X. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1080/1023666X.2017.1317082

DOBROCKÝ, David; DOSTÁL, Petr; ŠUSTR, Michal; POKORNÝ, Zdeněk; STUDENÝ, Zbyněk; Analysis of weld joint of DX51D steel with AlMg3 alloy made by CMT welding method. Manufacturing Technology. 2018, 18(2), 215-221. ISSN 1213-2489. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.21062/ujep/80.2018/a/1213-2489/MT/18/2/215

DOSTÁL, Petr; HAVLÍČEK, Zdeněk; KRATOCHVÍLOVÁ, Lucie; Use of acoustic emission for testing resistance of hooves. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, 66(1), 29-33. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201866010029

JANDLOVÁ, Marcela; LAMPÍŘ, Lubomír; JAROŠOVÁ, Alžbeta; PYTEL, Roman; NEDOMOVÁ, Šárka; ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; KUMBÁR, Vojtěch; Phthalic acid esters content in yoghurt with chia flour and bamboo fiber during storage time. Potravinárstvo. 2018, 12(1), 650-656. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://doi.org/10.5219/968

KUMBÁR, Vojtěch; LAMPÍŘ, Lubomír; ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; Relationship Between Viscosity and Sugar Content of Must During Ripening Period of Grapes. Potravinárstvo. 2018, 12(1), 600-606. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://doi.org/10.5219/964

KUMBÁR, Vojtěch; NEDOMOVÁ, Šárka; ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; POLCAR, Adam; Rheological behaviour of chocolate at different temperatures. Potravinárstvo. 2018, 12(1), 123-128. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://doi.org/10.5219/876

ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; NEDOMOVÁ, Šárka; PYTEL, Roman; CWIKOVÁ, Olga; KUMBÁR, Vojtěch; Effect of different storage times on Japanese quail egg quality characteristics. Potravinárstvo. 2018, 12(1), 560-565. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://doi.org/10.5219/949

POLCAR, Adam; ČUPERA, Jiří; RENČÍN, Lukáš; BAUER, František; Vliv inovačních technologií pluhů na ekonomiku orby. Listy cukrovarnické a řepařské. 2018, 134(12), 398-402. ISSN 1210-3306. Dostupné z: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2018/PDF/398-402.pdf

PYTEL, Roman; CWIKOVÁ, Olga; ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; NEDOMOVÁ, Šárka; KUMBÁR, Vojtěch; Effect of additives to microbiological quality of yogurts. Potravinárstvo. 2018, 12(1), 186-194. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.5219/886

RENČÍN, Lukáš; POLCAR, Adam; BAUER, František; The Influence of Using the Traction Booster of the Semi-Mounted Plough on the Performance Parameters of the Ploughing Set. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, 66(2), 381-388. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201866020381

TRNKA, Jan; KUMBÁR, Vojtěch; NEDOMOVÁ, Šárka; PYTEL, Roman; BUCHAR, Jaroslav; Influence of sugar beet storage duration on root response to non-destructive impacts. International Agrophysics. 2018, 32(3), 421-428. ISSN 0236-8722. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/intag-2017-0032

VOTAVA, Jiří; JUKL, Michal; POLCAR, Adam; KUMBÁR, Vojtěch; DOSTÁL, Petr; Anti-corrosion systems in vehicles for the transportation and application of fertilizers. Kovové materiály (Metallic Materials). 2018, 56(2), 131-136. ISSN 0023-432X. Dostupné z: https://doi.org/10.4149/km_2018_2_131

WOLAK, Artur; ZAJĄC, Grzegorz; KUMBÁR, Vojtěch; Evaluation of engine oil foaming tendency under urban driving conditions. Eksploatacja i Niezawodnosc (Maintenance and Reliability). 2018, 20(2), 229-235. ISSN 1507-2711. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.17531/ein.2018.2.07

ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; ROZLIVKA, Jakub; BRABEC, Martin; Analysis of surface defects in composites using digital image correlation and acoustic emission. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, 66(5), 1217-1224. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://doi.org/10.11118/actaun201866051217

Sborník (D)

BINAR, T.; ŠVARC, J.; DVOŘÁK, A.; DOSTÁL, Petr; ROZLIVKA, Jakub; Identification of the efficiency of extraction instruments in special vehicles in transport. In: Transport Means 2018: Proceedings of the International Conference. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2018, (3), s. 1071-1078. Dostupné z: https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-A4-III-2018-09-25-persp.pdf

BINAR, Tomáš; ŠVARC, Jiří; ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; New Storage System for Engine During Transportation. In: Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management. Osijek: University Josip Juraj Strossmayer of Osijek, 2018, s. 73-82. Dostupné z: http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM-book_2018_online.pdf

DOBROCKÝ, David; POKORNÝ, Zdenek; STUDENÝ, Z; FALTEJSEK, Petr; DOSTÁL, Petr; POLÁKOVÁ, Nela; Change of Surface Texture Parameters of Ground Surfaces after Application of Hard and Abrasion Resistant Layers. In: ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2018, 87, (1), s. 431-442. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1149/08701.0431ecst

JANDLOVÁ, Marcela; KUMBÁR, Vojtěch; JAROŠOVÁ, Alžbeta; PYTEL, Roman; NEDOMOVÁ, Šárka; ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; Sensory evaluation of yoghurt with addition of baobab powder, milk thistle flour, cricket flour, chia flour. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 285-289. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

KAŠPAR, Václav; ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; ROZLIVKA, Jakub; Evaluation of fastening ability of cable clamp. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 424-428. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

KAŠPAR, Václav; ZAČAL, Jaroslav; ROZLIVKA, Jakub; BRABEC, Martin; Tensile testing of 3D printed material with digital image correlation. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 429-434. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

NOVOTNÁ, Jana; KOSTAL, Martin; BARTOŇ, Stanislav; Proposal of waste collection route with using algorithms to solve the traveling salesman problem. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 446-451. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; LAMPIR, Lubomir; NEDOMOVÁ, Šárka; PYTEL, Roman; KUMBÁR, Vojtěch; Effect of additives on the rheological properties of quail liquid egg products. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 296-301. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

ONDRUŠÍKOVÁ, Sylvie; NEDOMOVÁ, Šárka; PYTEL, Roman; KUMBÁR, Vojtěch; Vliv aditiv na viskozitní vlastnosti slepičích tekutých vaječných hmot. In: Hygiena a technologie potravin – XLVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny: Sborník abstraktů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2018, s. 265-269. ISBN 978-80-7305-808-1.

POLÁKOVÁ, Nela; DOSTÁL, Petr; VOTAVA, Jiří; TIG welding of stainless steel and titanium with additive AG 104. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 468-471. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

POLÁKOVÁ, Nela; DOSTÁL, Petr; ČERNÝ, Michal; Mechanical and chemical resistivity of CMT welded joints. In: MendelNet 2018: Proceedings of International PhD Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 463-467. ISBN 978-80-7509-597-8. Dostupné z: https://mnet.mendelu.cz/mendelnet2018/mnet_2018_full.pdf

POLCAR, Adam; ČUPERA, Jiří; Farm tractor with different transmissions – fuel efficiency in road transport. In: Proceedings of 8th International Scientific Conference CMDTUR 2018. Žilina: University of Žilina, 2018, s. 26-31. ISBN 978-80-554-1485-0. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1QTBTMrG1rGEzgYijMEiAyBOW6N3eK9OK/view

SKRUCANY, Tomas; FIGLUS, Tomasz; ABRAMOVIC, Borna; ČUPERA, Jiří; CSISZAR, Csaba; Influence of Vehicle Aerodynamical Devices on Fuel Consumption Evaluated Using Telematics Tools. In: Proceedings of 8th International Scientific Conference CMDTUR 2018. Žilina: University of Žilina, 2018, s. 384-392. ISBN 978-80-554-1485-0. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1QTBTMrG1rGEzgYijMEiAyBOW6N3eK9OK/view

ZAČAL, Jaroslav; DOSTÁL, Petr; ROZLIVKA, Jakub; KAŠPAR, Václav; Detekce únavového poškození v kompozitních materiálech s využitím metody akustické emise. In: Defektoskopie 2018: sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 325-330. ISBN 978-80-214-5684-6. Dostupné z: https://cndt.cz/defektoskopie2018/pages/proceedings.pdf

Skripta, učebnice

JAN, Zdeněk; ŽDÁNSKÝ, Bronislav; KUBÁT, Jindřich; ČUPERA, Jiří; Automobily 5. Elektrotechnika motorových vozidel I.. 4. vyd. Brno: Avid, s.r.o., 2018, 273 s. ISBN 978-80-87143-38-4.

JAN, Zdeněk; ŽDÁNSKÝ, Bronislav; ČUPERA, Jiří; SEDLÁK, Pavel; JETMAR, Jan; POLCAR, Adam; Automobily 2. Převody. 5. vyd. Brno: Avid, s.r.o., 2018, 213 s. ISBN 978-80-87143-39-1.

Patent (P)

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro regulaci výkonu kotle na tuhá paliva a zároveň výstupní teploty teplosměnného média a kotel na tuhá paliva s tímto systémem regulace. Vynálezce: FAJMAN, Martin; ČUPERA, Jiří; VOTAVA, Jiří; CZ. 29.08.2018. Patent číslo: 307485. Úřad průmyslového vlastnictví. 29.08.2018. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307485.pdf