Bakalářské práce

Bakalářské práce obhájené v roce 2021

Bude doplněno na přelomu roku 2021/2022.

Bakalářské práce obhájené v roce 2020

Adamčík Ondřej (AF B-ZS-PT): Analýza trhu se zemědělskou technikou (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Barták Jan (AF B-ZEI-ABY): Využití tavného svařování pro výrobu nízkotlakých nádob (vedoucí práce doc.  Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Benda Alexander (AF B-ZS-PT): Trendy ochrany proti korozi ve výrobě automobilů (vedoucí práce Ing.
et Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Drobílek Jan (AF B-ZS-PT): Progresivní kovové materiály v současné technice a jejich aplikace (vedoucí
práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Gross Petr (AF B-ZS-PT): Měření hustoty provozních kapalin (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch
Kumbár, Ph.D.).
Hancko Martin (AF B-ZS-PT): Analýza technických parametrů podvozků motorových vozidel (vedoucí
práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Hezina Jan (AF B-ZS-PT): Analýza vytíženosti dopravních linek městské hromadné dopravy v Brně
(vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Holan Aleš (AF B-ZS-PT): Progresivní materiály v aditivní výrobě (vedoucí práce doc. Ing. Michal
Černý, CSc.).
Juřena Tomáš (AF B-ZS-PT): Hodnocení technických parametrů vybraných alternativních pohonů
automobilů (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Kohout Kryštof (AF B-ZS-PT): Antikorozní ochrana dopravních prostředků (vedoucí práce doc. Ing. Jiří
Votava, Ph.D.).
Konečný Martin (AF B-ZS-PT): Aplikace organických nátěrových systémů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří
Votava, Ph.D.).
Kvasnička Jakub (AF B-ZS-PT): Možnosti ochrany proti výbuchu plynných směsí (vedoucí práce doc.
Ing. Petr Trávníček, Ph.D.).
Lojda Jan (AF B-ZS-PT): Převodová ústrojí traktorů a jejich užitné vlastnosti (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Minařík Jakub (AF B-ZS-PT): Rozvoj netradičních ložisek (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Moravčík Ondřej (AF B-ZS-PT): Eliminace hluku strojů v provozu (vedoucí práce doc. Ing. Michal
Černý, CSc.).
Patloka Jiří (AF B-ZS-PT): Ložiska v konstrukci rychloběžných strojů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří
Votava, Ph.D.).
Pixa Vojtěch (AF B-ZS-PT): Ložiska v konstrukci rychloběžných strojů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří
Votava, Ph.D.).
Straka Dominik (AF B-ZS-PT): Využití zinkových povlaků pro antikorozní ochranu ocelových součástí
(vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Tihlařík Aleš (ICV B-TZP-TZP): Bariérové zkoušky pasivní bezpečnosti vozidel (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Uiberlay Michal (ICV B-TZP-TZP): Pevné částice emitované spalovacími motory (vedoucí práce doc.     Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Viktorinová Petra (AF B-ZS-PT): Bezpečnostní požadavky na skladování kapalných paliv a maziv
(vedoucí práce doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.).
Zoblivý Michal (AF B-ZS-PT): Geometrie řezného nástroje a její vliv na kvalitu drsnosti obrobené plochy(vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Kubík Lukáš (AF B-ZS-PT): Zvyšování výkonu vznětových a zážehových motorů (vedoucí doc. Ing. Michal
Černý, CSc.).
Kateřina Plachá  (AF B-ZEI-ABY): Analýza cenového vývoje biopaliv v České republice (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Martina Novotná  (ICV B-TZP-TZP): Využití strojních pásových pil pro dělení technických materiálů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).

Bakalářské práce obhájené v roce 2019

Dubšík Martin (AF B-ZS-PT): Biopaliva pro osobní automobily (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Fuk Pavel (AF B-ZS-PT): Možnosti třískového obrábění pro výrobu strojních součástí (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Charvát Patrik (AF B-ZS-PT): Metody měření hustoty automobilových olejů a paliv (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Kameník Tomáš (AF B-ZS-PT): Využití tavného svařování obalenou i netavící se elektrodou (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Klement Michal (AF B-ZS-PT): Metal-lock a jeho využití v automobilovém průmyslu (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Nedoma Jan (AF B-ZS-PT): Převodová ústrojí traktorů (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Filip Neužil (AF B-ZS-PT): Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek (vedoucí práce doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.).
Novák Michal (AF B-ZS-PT): Využití teleskopického manipulátoru v komunální sféře (vedoucí práce Ing. Jiří Pospíšil, CSc.).
Novák Tomáš (AF B-ZS-PT): Konstrukce obráběcího stroje pro CNC frézování (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Pavlů Daniel (AF B-ZS-PT): Možnosti upnutí strojní součásti v technologickém procesu frézování (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Píša Ondřej (AF B-ZS-PT): Využití teleskopického manipulátoru (vedoucí práce Ing. Jiří Pospíšil, CSc.).
Preuss Radim (AF B-ZS-PT): Úprava povrchu před aplikací antikorozní ochrany (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Procházka Jan (AF B-ZS-PT): Alternativní pohony silničních vozidel (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Procházka Vít (AF B-ZS-PT): Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi (vedoucí práce Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Smejkal Vít (AF B-ZS-PT): Obrábění těžkoobrobitelných a korozivzdorných slitin (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Smíšek Jakub (AF B-ZS-PT): Technologické postupy vrtání ve strojírenské praxi (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Sobotka Petr (AF B-ZS-PT): Nové trendy v oblasti automobilových motorových olejů (vedoucí práce doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Šafář Jan (AF B-ZS-PT): Aktivní bezpečnostní systémy silničních vozidel (vedoucí práce prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Šimoník Jiří (AF B-ZS-PT): Renovační technologie historických vozidel (vedoucí práce Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Šlajs Zdeněk (AF B-ZS-PT): Stroje pro vysokorychlostní obrábění (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Šmíd Zdeněk (AF B-ZS-PT): Možnosti využití automatizačních prvků sklízecích strojů (vedoucí práce Ing. Jiří Pospíšil, CSc.).
Šťastný Vojtěch (AF B-ZS-PT): Vliv uhlíku na tepelné zpracování ocelových součástí (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Švéda Martin (AF B-ZS-PT): Ultralehké létající zařízení pro snímkování zemědělského terénu (vedoucí práce doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Ulver Marek (AF B-ZS-PT): Metody ochrany karoserií vozidel proti korozi (vedoucí práce Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Vích Vladimír (AF B-ZS-PT): Metody renovace závitových spojů zatížených statickým i dynamickým namáháním (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.).

Bakalářské práce obhájené v roce 2018

Vancl Jakub (AF B-ZS-PT): Technologie výroby a využití svarových spojů ve strojírenské výrobě (vedoucí práce doc. Ing. Votava, Ph.D.).
Eberhard Lukáš (AF B-ZS-PT): Využití metod tavného svařování při výrobě automobilových karosérií (vedoucí práce doc. Ing. Votava, Ph.D.).
Musil Pavel (AF B-ZS-PT): Výroba forem pomocí počítačem řízených obráběcích strojů (vedoucí práce doc. Ing. Votava, Ph.D.).
Kubín Tomáš (AF B-ZS-PT): Vývoj aktivních a pasivních bezpečnostních prvků osobních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Pekárek Filip (ICV B-TZP-TZP ): Světelné zdroje vozidel (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Kravchenko Vitaliy (AF B-ZEI-ABY): Ekonomické hodnocení modelového fotovoltaického systému v podmínkách České republiky (vedoucí práce doc. Fajman)
Lukašík Jáchym (AF B-ZEI-ABY): Hodnocení vývoje podpory pro produkci bioplynu v České republice (vedoucí práce doc. Fajman)
Procházka Vít (AF B-ZS-AE): Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin (vedoucí práce doc. Fajman)
Vodák Matěj (AF B-ZS-PT): Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin (vedoucí práce doc. Fajman)
Bureš Václav (AF B-TP-TP): Teplotní závislost viskozity rostlinných olejů (vedoucí práce doc. Kumbár).
Doležal Martin (AF B-TP-TP): Metody měření hustoty mléčných výrobků (vedoucí práce doc. Kumbár).
Steiner Jiří (AF B-ZS-PT): Nové trendy v motocyklových olejích (vedoucí práce doc. Kumbár).
Šebela Roman (AF B-TP-TP): Metody měření viskozity kysaných mléčných výrobků (vedoucí práce doc. Kumbár).
Arestarkhov Yaroslav (AF B-ZEI-ABY): Ekonomické aspekty biopaliv (Ing. Polcar, Ph.D., Ing. Tunka).
Bendová Marcela (AF B-ZS-PT): Návrh a optimalizace vybavení autoservisu (vedoucí práce Ing. Dostál).
Fichtnerová Ilona (ICV B-TZP-TZP): Normativní předpisy pro projektování a provoz autoservisu (vedoucí práce Ing. Dostál).
Hancko Martin (AF B-ZS-PT) : Analýza technických parametrů podvozků motorových vozidel (vedoucí
práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.  ).
Juřena Tomáš (AF B-ZS-PT) : Anal Hodnocení technických parametrů vybraných alternativních pohonů automobilů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Šafář Jan (AF B-ZS-PT) : Aktivní bezpečnostní systémy silničních vozidel (vedoucí
práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Honková Gabriela (ICV B-TZP-TZP): Progrese v oblasti laserového obrábění (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.)

Bakalářské práce obhájené v roce 2017

Kožíšek Ondřej (AF B-ZS-PT): Základní fyzikální vlastnosti benzinu (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár,
Ph.D.)
Pištělka Ondřej (AF B-ZS-PT): Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Šenkyřík Michal (AF B-ZS-PT): Nové trendy v automobilových motorových olejích (školitel doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.)
Kozubík Viktor (AF B-ZS-PT): Využití vodíku jako alternativního zdroje energie pro automobilovou dopravu (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Přikryl Pavel (AF B-ZS-PT): Elektronické brzdové systémy osobních automobilů (školitel Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Hřebíček Marek (AF B-ZS-PT): Hodnocení technických parametrů pohonů elektrických vozidel s palivovými články (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Káňa Jiří (ICV B-TZP-TZP): Alternativní paliva pro spalovací motory (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Kosík Tomáš (AF B-ZS-PT): Analýza technických parametrů převodových ústrojí traktorů (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Kucín Martin (AF B-ZS-PT): Hodnocení funkčních vlastností brzdových systémů motorových vozidel (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Rachmatullin Ružena (ICV B-TZP-TZP): Analýza technických parametrů hybridních a elektrických pohonů osobních automobilů (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Řeháček Daniel (AF B-ZS-PT): Funkční vlastnosti náprav silničních vozidel (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Stodolová Jana (ICV B-TZP-TZP): Moderní technologie analýzy dat a jejich využití při odhalování pojistných podvodů (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Štefan Jiří (AF B-ZS-PT): Hodnocení funkčních vlastností hydromechanických pohonů traktorů (školitel Prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Horký Václav (AF B-ZS-PT): Návrh přeplňování pístového spalovacího motoru (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Felcman Martin (AF B-ZS-PT): Návrh konstrukčního řešení štěpkovače (školitel Ing. Marek Žák, Ph.D.)
Kozmanová Lucie (AF B-ZEI-ABY): Pěstování energetických plodin v ČR (školitel doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Forbelský Michael (AF B-ZS-PT): Komplexní technologie výroby součásti (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Hajtman Benjamín (AF B-ZS-PT): Vizualizace textury povrchů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Prášek Milan (ICV B-TZP-TZP): Synergické aspekty mezních stavů strojních součástí (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Příkazský Erik (AF B-ZS-PT): Broušení povlakovaných materiálů (školitel doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Burian Martin (AF B-ZS-PT): Nekonvenční způsoby obrábění strojních součástí (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Chovanec Michal (AF B-ZS-PT): Porovnání organických antikorozních nátěrových systémů (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Tejkal David (ICV N-TZEI-TZEI): Technologie svařování ocelových konstrukcí a potrubí (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Tichý Michal (AF B-ZS-PT): Zpracování ocelových plechů pomocí počítačem řízených strojů (školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Vyškovský Josef (AF B-ZS-PT): Optické systémy využívané v technické praxi ((školitel doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Dostál David (AF B-ZS-PT): Analýza moderních automatizovaných obráběcích center (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Pala Libor (AF B-ZS-PT): Technologie nanášení nátěrových hmot (školitel Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Drda Tomáš (ICV N-TZEI-TZEI): Požadavky současných systémů vstřikování u vznětových motorů na paliva a motorové oleje (školitel Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Kouřil Radim (ICV N-TZEI-TZEI): Systémy infotainmentu osobních automobilů (školitel Doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Krejsek Jakub (ICV N-TZEI-TZEI): Emisní systémy vznětových motorů pro splnění emisní normy EURO 6 (školitel doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Macek Mojimír (AF B-ZS-PT): Systémy přímého vstřikování zážehových motorů a jejich vliv na tvorbu polutantů (školitel doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Pukl Zdeněk (AF B-ZS-PT): Rozvoj alternativních pohonů a paliv osobních automobilů ve světě a v ČR (školitel doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Švehla Jan (AF B-ZS-PT): Vývoj elektronických řídicích jednotek automobilů (školitel doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)

Bakalářské práce obhájené v roce 2016

Jana Novotná (AF B-TO-OH): Optimalizace svozové trasy sběrných míst (vedoucí práce Doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.).
Tomáš Bazgier (AF B-ZS-PT): Využití elektronických systémů pro řízení provozu strojů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Kateřina Burdová (ICV B-TZEI-TZEI): Elektromobilita ve vztahu k životnímu prostředí (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Roman Linhart (AF B-ZS-PT): Převodová ústrojí traktorů. (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Švéda (AF B-ZS-PT): Alternativní pohony silničních vozidel. (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Adam Tamáši (ICV B-TZEI-TZEI): Analýza vybraných technických parametrů vznětových spalovacích motorů (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Šárka Vančatová (ICV B-TZEI-TZEI): Vozidla s hybridním pohonem (vedoucí práce Prof. Ing. František Bauer, CSc.).
Pavel Černý (AF B-ZS-PT): Inovace požární techniky (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Radim Fousek (ICV B-TZEI-TZEI): Korozní poškození a ztráta funkce strojního zařízení (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Filip Hladký (ICV B-TZEI-TZEI): Určování textury povrchu obráběné součásti (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Radek Šťastný (AF B-ZS-PT): Konstrukce jednoválcového zážehového motoru (vedoucí práce Doc. Ing. Michal Černý, CSc.).
Jan Dobiáš (AF B-ZS-PT):  Aktivní a pasivní bezpečnost automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jaromír Klein (ICV B-TZEI-TZEI): Modifikace datových polí elektronických regulátorů spalovacích motorů vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Jakub Malina (AF B-ZS-PT): Systémy přímého vstřikování paliva vznětových motorů a specifické způsoby hoření u spalovacích motorů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Martin Mazůrek (ICV B-TZEI-TZEI): Individuální úpravy osobních automobilů pro řízení osobou tělesně postiženou (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
David Muzikář (B-ZEI-ABY): Vývoj trhu osobních automobilů (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
František Uhlíř (AF B-ZS-PT):  Návrh konstrukce jednostopého vozidla s elektrickým pohonem (vedoucí práce doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.).
Radek Doležel (ICV B-TZEI-TZEI): Analýza CMT svarových spojů (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Pavel Moltaš (AF B-ZS-PT): Projektování vyprošťovacího navijáku pro užitková vozidla (vedoucí práce Ing. Petr Dostál, Ph.D.).
Jan Šmíd (AF B-TO-OH komb): Energetické využití komunálního odpadu (vedoucí práce doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.).
Erik Beer (AF B-ZS-PT): Výroba a vlastnosti paliv pro zážehové motory (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Patrik Frei (AF B-ZS-PT): Přeplňování vozidlových motorů (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Zdeněk Pařil (AF B-ZS-PT):  Kombinovaná doprava silnice – železnice (vedoucí práce Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.).
Jan Klusoň (ICV B-TZEI-TZEI): Pojišťovnictví v oblasti strojního zařízení (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
David Plánička (ICV B-TZEI-TZEI): Podvozky motorových vozidel a jejich vliv na bezpečnost zařízení (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Radek Šaman (AF B-ZS-PT): Bezpečnost silničního provozu (vedoucí práce Ing. Adam Polcar, Ph.D.).
Libor Ampala (AF B-ZS-PT):  Upínání obrobků u třískového obrábění (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Zbyněk Čechal (AF B-ZS-PT):  Konstrukce lisovacích nástrojů pro stříhání výlisků z plechu (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).
Tomáš Nejedlý (AF B-ZS-PT):  Využití metalografie ve strojírenství (vedoucí práce Ing. Jiří Votava, Ph.D.).

Bakalářské práce obhájené v roce 2015

Tomáš Bílek (ICV N-TZEI-TZEI komb): Vymezení vibračních charakteristik turbodmychadel a jeho součástí (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Jan Brychta (AF B-AGB-VS komb): Brzdové systémy motorových vozidel (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Adam Černý (AF B-ZS-PT): Údržba mlecí linky v cementárenském podniku (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Jan Čupa (AF B-ZS-PT): Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Jiří Dostál (AF B-ZS-PT): Moderní trendy v technologii kovoobrábění (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Tomáš Drlík (ICV B-TZP-TZP):  Hodnocení technického stavu osobního automobilu bez demontáže funkčních skupin (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Miroslav Gajdošík (AF B-ZS-PT): Laboratorní korozní zkoušky kovových materiálů (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Josef Hafner (AF B-ZS-PT): Technologie nanášení nátěrových hmot (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Monika Haluzová (AF B-ZS-AE): Pěstování plantáží rychle rostoucích dřevin (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Tomáš Havránek (AF B-ZS-PT): Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Samuel Hejzlar (AF B-ZS-PT): Rozebíratelné spoje ve strojních konstrukcích (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Jiří Hrabčík (AF B-ZS-PT): Charakteristika a metody tavného svařování (vedoucí práce: Ing. Jiří Votava, Ph.D.)
Zuzana Kapustová (AF B-TO-OH): Studie klimatických změn (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Václav Kašpar (AF B-ZS-PT): Matematický model strojního mechanismu (vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.)
Lukáš Němec (AF B-ZS-PT): Analýza vybraných parametrů spalovacích motorů (vedoucí práce: prof. Ing. František Bauer, CSc.)
Jan Pištora (AF B-ZS-PT): Měření hloubky průniku indentoru s využitím deformační odezvy (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)
Michal Putna (ICV B-TZP-TZP): Diagnostika brzdových soustav osobních automobilů (vedoucí práce: Ing. Adam Polcar, Ph.D.)
Luboš Richtárik (ICV B-TZP-TZP): Analýza změn datových matic elektronických regulátorů na výstupní parametry spalovacích motorů (vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.)
Aleš Sukovatý (AF B-ZS-PT): Protikorozní ochrana v automobilovém průmyslu (vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.)
Pavel Šutera (AF B-ZS-PT): Stanice technické kontroly (vedoucí práce: doc. Ing. Josef Filípek, CSc.)
Pavla Umlášková (B-ZEI-ABY): Ekonomický přínos pěstování japonských topolů pro rodinný rozpočet (vedoucí práce: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.)
Nikol Vernerová (ICV B-TZP-TZP komb): Ekonomické aspekty katodové ochrany (vedoucí práce: doc. Ing. Michal Černý, CSc.)