HellaDiag

Následující projekt vznikl jako potřeba ukládání diagnostických dat z palubní diagnostiky (zejména proprietárních protokolu včetně CSM). Projekt je vytvořen v prostředí NI LabVIEW 2020. Ke spuštění je třeba mít instalovánu komponentu Microsoft WebVIEW2. Dále projekt využívá VIPM komponentu.

Stažení projektu.