Publikační činnost za rok 2020

Původní vědecké práce (Jimp, Jsc, Jneimp, Jrec)

Votava J., Kumbár V., Polcar A, Fajman M., 2020: Change of Mechanical Properties of Zinc Coatings after Heat Treatment. Acta Technologica Agriculturae, 23(1): 7-11. ISSN 1335-2555.

Šmak R., Votava J., Polcar A., 2020: The cooling media influence on selected mechanical properties of steel. Acta Technologica Agriculturae, 23(4): 183-189. ISSN 1335-2555.

Votava J., Šmak R., Polcar A, Kumbár V., 2020: Využití tvrdokovu pro omezení abrazivního opotřebení pasivních částí u sklízečů cukrové řepy, Listy cukrovarnické a řepařské, 136(9-10): 313-317. ISSN 1210-3306. IF=0,263.

Dostál, P., Trojan, V., Vyhnánek, T., Kalousek, P., Sriwongras, P., Barták, M., Róth, M., 2020: Evaluation the response of maize to osmotic stress using acoustic emission. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 23(4): 192-197. ISSN 1335-258X.

Skrúcaný, T.,  Semanová, Š.,  Gnap, J., FIiglus, T.  Čupera, J., 2020:  Drag Reduction of semi-trailer aerodynamic devices determined by two different methods. Technical gazette. 27(5), 1378-1384. ISSN 1330-3651. IF=0,67

Rozlivka, J., Kašpar, V., Dostál, P., Černý, M., Hajtman, B., Žarnovský, J., 2020: Using Acoustic Emission for Measuring Surface Roughness. Acta Technologica Agriculturae. 23(3): 150-154. ISSN 1335-2555.

Rozlivka j., Šustr M., Kašpar V., 2020: Use of Acoustic Emission in the Evaluation of Corrosion Resistance

of CMT Welds. Manufacturing Technology., 20(6): 817–821. ISSN 1213-2489.

DOBROCKY, David; POKORNY, Zdenek; JOSKA, Zdenek; STUDENY, Zbynek; PROCHAZKA, Jiri; SVOBODA, Emil; DOSTÁL, Petr, 2020 : Change of geometric accuracy of structural steels after carburizing in gas. In: ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2020, 99, (1), s. 285-296.

Články ve sbornících (D)

Ondrušíková S., Nedomová Š., Šustr M., Kumbár V., 2020: Faktory ovlivňující kvalitativní parametry bílkových gelů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 343-353. ISBN 978-80-7509-714-9.

Dostálová M., Kumbár V., Ondrušíková S., Šťastník O., Nedomová Š., 2020: Influence of feed fortification with selenium on rheological parameters of liquid egg products. In MendelNet 2020: Proceedings of 27th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno (in print).

Kouřilová V., Dufková R., Hřivna L., Kumbár V., 2020 : The effect of the cocoa solids content on the rheological behaviour of chocolate. In MendelNet 2020: Proceedings of 27th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno (in print).

Dufková R., Kouřilová V., Hřivna L., Kumbár V., 2020: The temperature influence on the rheological behaviour of chocolate. In MendelNet 2020: Proceedings of 27th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno (in print).

Blšáková L. Gregor T., Kumbár V. The effect of the malt used on the viscosity of the wort. In MendelNet 2020: Proceedings of 27th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno (in print).

Trost D., Polcar A., Dostál P., Jelínek J., Čupera J., Kumbár V., 2020: Mathematical models for temperature dependent viscosity of biobutanol and gasoline blends. In MendelNet 2020: Proceedings of 27th International PhD Students Conference. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno (in print).

Kucín, M., Fajman, M., 2020: Time series analysis of three-point hitch control by ploughing. In: MendelNet 2020: Proceedings of International Ph.D. Students Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. (in print)

Aplikované výsledky

Bauer F., Čupera J., Fajman M., Žák M., Polcar A., 2020: Sposob i ustrojstvo dlja uveličenija nagružki na veduščije zadnije kolesa traktorov v processe kul’tivacii počvy. Patent č. 2709672. Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT).

Šustr, M., Dostál, P., 2020: TrubConnect – EDGE. Funkční vzorek (Gfunk). 43919725/2020.

Šustr, M., Dostál, P., 2020: TrubConnect – T-Joint. Funkční vzorek (Gfunk). 43919726/2020

Šustr, M., Dostál, P., 2020: MS HOLDER. Funkční vzorek (Gfunk). 43919727/2020

Software (R)

Fajman M., Vyhnánek T., Trojan V., Čupera J., 2020: Aplikace pro srovnání charakteru a barvy

endospermu obilovin [software]. Mendelova univerzita v Brně. Interní identifikační kód: Srovnání obilek. Dostupné z: https://www.utad.cz/wp-content/uploads/2020/11/Volume.zip

Jiné

ČUPERA, Jiří., FAJMAN, Martin., BAUER, František., MITÁŠ, Stanislav,2020: Kam kráčíš, elektroniko v Zetoru?. Mechanizace zemědělství. 2020, 70(3), 10-11. ISSN 0373-6776.

Čupera J., Fajman M., Polcar A., Mitáš S., 2020: Centrální mozek traktoru Zetor. Mechanizace zemědělství, 70(3): 24-28. ISSN 0373-6776.