Studenti doktorského studia

Témata disertačních prací studentů

Ing. Nela Pejřilová: Vliv povrchových vrstev na mechanické vlastnosti materiálu (školitel doc. Černý) – studium přerušeno
Ing. Lukáš Renčín: Proaktivní systém transferu hnací síly zemědělského traktoru (školitel doc. Čupera, školitel specialista prof. Bauer) – studium přerušeno
Ing. Vít Marek: Telematické systémy palubní diagnostiky nákladních vozidel (školitel doc. Čupera) – studium přerušeno
Ing. Jakub Rozlivka: Verifikace vlastností speciálních materiálů a biologických látek pomocí akustické emise (školitel Ing. Dostál)
Ing. Václav Kašpar: Analýza mechanických a degradačních vlastností polymerních materiálů (školitel Ing. Dostál)
Ing. Martin Kucín: Systém pro sběr, analýzu a prezentaci provozních dat zemědělských strojů (školitel doc. Fajman)
Ing. Radim Šmak: Hodnocení průběhu fázových transformací slitin (školitel doc. Votava)
Ing. Daniel Trost: Prediktivní a proaktivní údržba výrobních strojů a zařízení ve firemní praxi založená na datech získaných pomocí pokročilých metod tribotechnické diagnostiky (školitel doc. Kumbár)