TractorIT Telemetry

Software TractorIT Telemetry je aplikace vyvinutá pro zpracování dat komplexního systému monitoringu zemědělské techniky. SW je koncipován způsobem, kdy je schopen agregovat data o provozu zemědělské techniky a umožňuje integraci knihoven pro specifické měřicí systémy (např. senzory pro hodnocení kvality motorového oleje). Na základě uživatelských požadavků je schopen data filtrovat, vzájemně porovnávat, vytvářet analýzy, měnit časové závislosti, vytvářet grafy, ukládat data do formátu TDMS, bin, textu i MS Excel. Komunikační modul systému je schopen vzdáleně konfigurovat telemetrickou jednotku.

SW vznikl za podpory projektu TAČR TG052016.

Zdrojový kód programu je zde.

Pro informace k programu kontaktujte: Jiří Čupera (jiri.cuperaZAVINACmendelu.cz)