TractorIT Telemetry

Software TractorIT Telemetry je aplikace vyvinutá pro zpracování dat komplexního systému monitoringu zemědělské techniky. SW je koncipován způsobem, kdy je schopen agregovat data o provozu zemědělské techniky a umožňuje integraci knihoven pro specifické měřicí systémy (např. senzory pro hodnocení kvality motorového oleje). Na základě uživatelských požadavků je schopen data filtrovat, vzájemně porovnávat, vytvářet analýzy, měnit časové závislosti, vytvářet grafy, ukládat data do formátu TDMS, bin, textu i MS Excel. Komunikační modul systému je schopen vzdáleně konfigurovat telemetrickou jednotku.

SW vznikl za podpory projektu TAČR TG052016.

Zdrojový kód programu je zde. Pro informace k programu kontaktujte: Jiří Čupera (jiri.cuperaZAVINACmendelu.cz)

A-tech – TractorIT Telemetry

Systém adaptovaný pro potřeby společnosti Agrotec.

Wishlist

06-2024: GPT – predikční model na bázi statistiky motohodin stroje

02-2024: OpenStreetMap – integrace offline řešení (rozpracováno, cca 30 GB mapových podkladů Evropy)

ChangeLog

11-2023: CAN-BUS updated (ISO 11783)

8-2023: CAN database – selected gear added (Quadrac)

3-2023: CAN – FPGA improvement (rate, stability fixed).

11-2022: critical hw failure – RTC battery discharging

4-2022: Analog channel setting changed (aliasing filter)

7-2021: RT module update

12-2021: Code updated – LabVIEW 2020

06-2020: TANDELTA module added (sengine oil sensor quality) – CASE Quadrac 620 supported

04-2020: ModBUS integration for Smart Sensors

12-2019: SystemLink updated

Quick Help