Blíží se konec semestru…

…a proto se v sekci pro studenty objevují nové a nové opory k samostudiu. Anobrž jak pravil Komenský: „Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

Napsat komentář