Tiskne celé Česko! UTAD taky!

Ústavem nábytku, designu a bydlení (LDF MENDELU) společně s Ústavem techniky a automobilové dopravy (AF MENDELU) se zapojily do občanské iniciativy Tiskne celé Česko.

Akce Tiskne celé Česko sdružuje informace a pokyny pro dobrovolníky z řad majitelů 3D tiskáren pro výrobu a distribuci ochranných pomůcek pro zdravotníky v době šíření virové nákazy. Obsluhu tiskáren v dvousměnném provozu (8:00 a 16:00) zajišťují jak zaměstnanci, tak i studenti Mendelovy univerzity v Brně.

Díky 3D tiskárnám je možné téměř okamžitě zahájit výrobu ochranných pomůcek a zároveň již při samotné produkci i optimalizovat výtisk přesně dle požadavků v tomto případě zdravotníků.

Pro samotný tisk jsou nezbytná tisková data a jejich optimalizace pro daný tiskový materiál. V tomto případě byl zvolen tiskový materiál PET-G, který nejlépe splňuje požadavky jak pro kvalitu tisku, tak i pro oblast použití ve zdravotnictví.

Tisk na Mendelově univerzitě v Brně (LDF + AF) probíhá nyní na následujících tiskárnách:

1x ORIGINAL PRUSA I3 MK3

6x ORIGINAL PRUSA I3 MK2

Jedna tiskárna vytiskne 6 sestav (6x čelenka, 12 pouzdro matice) za cca 8 hodin při následujících parametrech tisku:

  • výška vrstvy 0,25 mm
  • výplň 20 %
  • průměr trysky 0,4 mm