16. odborný seminář Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky

Naši studenti doktorského studia se aktivně účastnili 16. odborného semináře, který je zaměřený na Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. Tento odborný seminář se již tradičně konal při příležitosti mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2021. Hlavním cílem semináře je propojit materiálové odborníky jakožto zástupce různých univerzit a společností v rámci střední Evropy.

Studenti přednášeli následující témata:

Ing. Jakub Pernica – Mechanical properties of recycled polymer materials in additive manufacturing

Ing. Jakub Pernica při prezentaci svého tématu

Ing. Robert Šarocký – Evaluation of product quality by additive method using NDT

Součástí semináře byly nejen odborné přednášky výzkumníků z univerzit ale také zde prezentovaly nadnárodní společnosti své nové produkty zaměřené zejména na fraktografické analýzy.

Děkujeme za reprezentování.