Modernizace Tribolaboratoře

V rámci jednoho z projektů OP VVV byla na Ústavu techniky a automobilové dopravy výrazně modernizována Tribolaboratoř, která nese nově označení učebny J08.

Konkrétně se jedná o pořízení tří pokročilých tribodiagnostických přístrojů:

  • Laserový čítač a analyzátor částic,
  • Infračervený spektrometr (FTIR),
  • Energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (ED-XRF).
Laserový čítač a analyzátor částic

Čítač a analyzátor částic umožňuje kvantifikaci a klasifikaci otěrových částic v upotřebeném oleji (hydraulický, převodový, motorový, turbínový, kompresorový…) díky rozsáhlé databázi tvarů částic (otěrová, únavové, abrazivní, řezné apod.) v rámci speciálního software. Dále je možné stanovit stav degradace upotřebeného oleje infračerveným spektrometrem v „polním“ provedení, tzn. že přístroj je využitelný k analýzám olejů u mobilních prostředků přímo v terénu (na poli, ve vinici, v lese), ale i v laboratoři. V případě energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru, který je unikátní kombinací přímého i polarizovaného rentgenového záření, je možno velmi přesně a standardizovaně stanovit jednotlivé chemické prvky (celkem 24) v mazivech, palivech a biopalivech.

Infračervený spektrometr

Tyto přístroje slouží k precizním analýzám maziv a částečně i paliv, čímž je možné snížit technicko-ekonomické ztráty u strojních zařízení pomocí proaktivní a prediktivní údržby. Získané výsledky z těchto přístrojů tedy mají výrazný aplikační charakter. Studenti se s uvedenými přístroji mohou blíže seznámit v akreditovaných předmětech Paliva a maziva (B-ATE), Fyzika pro technickou praxi (N-OHO), a především Tribologie a tribotechnika (N-PTE a N-TZO) pod vedením doc. Ing. Vojtěcha Kumbára, Ph.D. certifikovaného technického diagnostika – tribodiagnostika.

Energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr