Cena rektora udělena prof. Ing. Františku Bauerovi, CSc.

Dne 22. září 2022 byla udělena prof. Bauerovi Cena rektora za dlouhodobé a mimořádné výsledky tvůrčí činnosti. Prof. Bauer dlouhodobě působí na Ústavu techniky a automobilové dopravy a je významnou osobností v oblasti agregace zemědělských strojů. Celoživotně se orientuje na převodová ústrojí a hydraulické systémy traktorů s cílem zvýšení jejich efektivity. Své poznatky zúročil nejen v ČR, ale dlouhodobě se podílel na vývojových pracích zahraničních producentů traktorů a zemědělských strojů. Je autorem širokého spektra publikací a své výsledky výzkumu a vývoje proměnil v řadu národních i mezinárodních patentů.