Elektromobilita – přednáška

Dne 3. 11. 2022 byla v rámci předmětu „Dopravní a manipulační prostředky“ prezentována fakta o elektromobilitě. Poutavou prezentaci na diskutované téma připravil pan Radim Sadílek ze společnosti Porsche Česká republika s.r.o. Bohužel vyhrazený čas dvou hodin neumožnil zodpovědět všechny otázky studentů, avšak pro zájemce bude možné pokračovat na výstavě e-salon, který se bude konat dne 11. – 13. 11. 2022 v Holešovicích. Panu Sadílkovi děkujeme!