Ocenění rektora původcům patentů

Dnes 7. 12. 2022 byly uděleny ocenění našim dvěma kolegům z ústavu za výsledky tvůrčí činnosti – patenty. Prof. Bauer obdržel ocenění za patent Způsob a zařízení k dotěžování hnacích zadních kol traktorů při zpracovávání půdy. Dr. Dostál obdržel dokonce dvě ocenění za patenty Snímač akustické emise pro detekci vnitřních vibrací rostliny a Vlnovod pro přenos akustického vlnění mezi rostlinou a senzorem akustického vlnění. Gratulujeme!