Zastoupení ÚTAD v moderním zemědělství

Dne 16. května 2023 proběhlo v Trhovém Štěpánově zasedání Československé společnosti pro moderní zemědělství, konsorcia pro diseminací poznatků z rozličných oblasti technologií aplikovaných v soudobém zemědělství. MENDELU byla zastoupena prostřednictvím ÚTAD, konkrétně prof. Bauerem a doc. Čuperou. Na jednání kromě technologických témat byla zmíněna i řada ekonomických problémů, se kterými se zemědělský sektor potýká. Součástí akce byly i návštěvy moderních prostor chovu hospodářských zvířat, zpracování masa a dalších provozů.