Konference Technoforum 2023

New Trends in Machinery and Technologies for Biosystems

Ve dnech 7. – 9. června 2023 jsme zastupovali ÚTAD na konferenci Technoforum 2023, která byla pořádána ve slovenské Búči pod záštitou SPU v Nitre. Odborný program se soustředil na konstrukci a využití strojů a zařízení v širokém spektru výrobních odvětví. Pozornost byla věnována racionalizaci a efektivnímu řízení na bázi informačních technologií a řídicí techniky. Diskuse umožnila výměnu poznatků mezi odborníky z univerzitních kateder a z ústavů zaměřených na související vědecké a pedagogické problémy. V příštím roce bude konference pořádána v Českých Budějovicích. Těšíme se a zároveň děkujeme organizátorům z SPU za perfektní organizaci!