Exkurze ve společnosti AGROTEC a.s.

Dne 13.-14. listopadu 2023 proběhla exkurze studentů 1. ročníku bakalářského studijního programu Zemědělské inženýrství a Agrobyznys ve společnosti AGROTEC a.s. Studenti byli pracovníky postupně seznámeni s organizací společnosti, poskytovanými službami, ale nosné téma souviselo s jejich vyučovaným předmětem (Doprava a mobilní energetické prostředky), tedy mobilní technikou a jejich inovacemi. Postupně byli studenti seznámeni s konstrukcí sklizňových strojů, navigačními systémy, částí stavebních strojů a nadto si mohli vyzkoušet i autonomního robota pro vinohradnictví. Panu Pavlu Kašubovi, který za Agrotec akci organizoval patří velké díky!