Exkurze u společnosti BEDNAR FMT

Dne 27. března 2024 byla pro studenty 1. a 2. ročníku studijního programu „Provoz techniky“ uspořádána exkurze u společnosti BEDNAR FMT. Studenti se v úvodu seznámili s historií společnosti, následně se jim bylo představeno široké spektrum vyráběných strojů BEDNAR. Přednáška byla „okořeněna“ prezentací světového rekordu se strojem BEDNAR. Zástupce STROM PRAHA a.s. studenty uvedl do problematiky precizního zemědělství tak, jak je realizovaná u společnosti John Deere. Po bloku přednášek jsme se vydali do výroby a úžasem sledovali celý výrobní proces včetně logistiky. Po chutném obědě jsme následně zavítali do nově vybudovaného prodejního a servisního střediska STROM PRAHA v Libchavách. Za perfektně organizovanou exkurzi velmi děkujeme, jmenovitě pak panu Ing. Ondřeji Adamčíkovi – absolventovi Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně!