Uplatněné výsledky výzkumu a vývoje

V letošním roce se podařilo týmu pod vedením Ing. et Ing. Petra Dostála, Ph.D. vyvinout unikátní systém – Akustický detektor stresu rostlin (ADOPS – Acoustic Detector of Plant Stress), který je měřícím zařízením, jehož hlavním principem je snímání akustických signálů ze stonku, kořenů či listů za účelem identifikace stavu a potřeb rostlin. Detektor ADOPS se skládá z několika hlavních komponentů, z nichž nejdůležitějšími jsou zesilovací jednotka signálu akustické emise, piezoelektrický snímač a vlnovod. Snímač a vlnovod se stávají předměty patentového řízení. Projekt byl v první fázi zaměřen na vývoj a optimalizaci vlnovodu (vlnovod ADOPS), který je předmětem patentového řízení a bude patentován za instituci MENDELU. Postupně bylo vyvíjeno více než 40 variant vlnovodů. Byly testovány různé materiály a jejich kombinace pro výrobu vlnovodu, který je schopen nejefektivněji přenášet akustický signál (nerezové oceli, hliník, titan, hořčík, kompozitní materiály, stříbro, dřevo atd.). Dalším faktorem byl tvar vlnovodu. Byla řešena problematika stability vlnovodu při růstu rostliny pro zajištění dlouhodobé kvality měřeného signálu. Bylo tedy nutné zajistit řadu různých tvarových modifikací pro zjištění nejlepší možné varianty. Byly efektivně vyřešeny technologické komplikace, které byly spojeny s obtížnou výrobou tvarově přesné součásti při velmi malé tloušťce plechu. Byly testovány různé technologie výroby (řezání laserem, plasmou a vodním paprskem) při různých tloušťkách materiálu. Postupně byly vyselektovány dvě nejvhodnější varianty a byly vytvořeny jejich konstrukční výkresy, které jsou v mírně upravené podobě součástí patentové přihlášky. Vlnovod ADOPS pro korektní přenos signálu z rostliny je jednou z nejdůležitějších částí systému, proto byla pozornost věnována od počátku výhradně této problematice. Od října 2016 se vývoj posunul do navazující oblasti, kde bylo účelem provázání měřicí sestavy s nově vyvíjenou zesilovací jednotkou akustické emise, která je kompaktnější, odolnější a levnější než jednotka stávající. Tato jednotka nese rovněž označení ADOPS. Úspěšně proběhla konstrukční a elektrotechnická analýza a postupuje se sestavováním přístroje s následnou komparací kvality záznamu s přístrojem původním. Aktuálně je jednotka ADOPS plně funkční a samozřejmě nese barvy MENDELU.

 

Projekt vznikl za podpory projektu TAČR č. TG02010074.

Napsat komentář