Měsíc: Prosinec 2017

Nezařazené

Workshop Katedry logistiky s účastí UTAD

Dne 27. listopadu proběhl na Katedře logistiky Univerzity obrany ve spolupráci s akademickými pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně workshop s názvem „Nové technologie pro hodnocení životního cyklu vojenské techniky a materiálu“. Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s výsledky výzkumu na Katedře logistiky. V první částiContinue reading