Přijatý Proof-of-Concept projekt PARKISS

PARKISS je moderní a naprosto revoluční měřicí systém, který využívá akustické emise (AE) pro hodnocení kvality potravin. Využívá monitoringu tzv. akustického knacku, který se vyskytuje při destruktivním měření párků a klobás, zralosti ovoce, zeleniny, křupavosti pečiva, sušenek, tyčinek, oplatků, brambůrků, čokolády a dalších.

Chceme ověřit možnost „odposlouchávat“ vnitřní změny struktury mechanicky namáhané potraviny na velmi vysokých frekvencích nad hranicí lidské slyšitelnosti. Akustické kmity, které díky systému dokážeme zaznamenat, je možné definovat jako vibrace na frekvencích až až 400 kHz. Tyto kmity je možné detekovat vyvíjeným piezoelektrickým snímačem akustické emise PARKISS, který svým rozkmitáním produkuje elektrický signál, který je pomocí speciálního software možné vizualizovat. Takto tedy lze velmi snadno rozpoznat intenzitu “křupnutí“. Na základě více měření a vytvoření databáze bude možné jasně a jednoznačně definovat, graficky i číselně vyjádřit, kdy je potravina kvalitní a kdy už je za hranicí kvalitativní normy, kterou si na základě našeho měřicího systému mohou výrobci stanovit.

Předmětem výzkumu a vývoje tedy bude specializovaný snímač PARKISS určený výhradně pro detekci akustických signálů emitovaných namáhanou potravinou a dále sada nástrojů, přípravků a drobných zařízení (vlnovodů), které budou schopny efektivně přenášet akustický signál z měřené potraviny do analyzátoru akustické emise ke zpracování příslušným SW PARKISS, který bude optimalizován pro účely využití v potravinářství.

Obr (zdroj)

Napsat komentář