Workshop Katedry logistiky s účastí UTAD

Dne 27. listopadu proběhl na Katedře logistiky Univerzity obrany ve spolupráci s akademickými pracovníky z Mendelovy univerzity v Brně workshop s názvem „Nové technologie pro hodnocení životního cyklu vojenské techniky a materiálu“.

Cílem pracovního semináře bylo seznámit účastníky s výsledky výzkumu na Katedře logistiky. V první části vystoupení se moderátoři podplukovník Tomáš Binar a major Jiří Švarc zaměřili na objasnění nového systému ukládání vojenské techniky a materiálu, který byl navržen na Katedře logistiky a v druhé části prezentovali komparaci ekonomické analýzy současného a nově navrhovaného systému ukládání. Dalším tématem workshopu bylo hodnocení životního cyklu vojenské techniky s návaznosti na tvorbu specifikace veřejné zakázky.

V závěru pracovního jednání proběhla odborná diskuze na řešenou problematiku a byly představeny nové směry výzkumu.

Napsat komentář