Návštěva na Technické univerzitě v Liberci

Dne 16. března 2023 jsme v rámci rozvoje partnerství mezi pracovišti, která se věnují výzkumu v oblasti spalovacích motorů či vozidel navštívili Katedru vozidel a motorů. Tématem schůzky byla nejen výuka v technicky orientovaných disciplínách, ale i participace na výzkumných úkolech, projektech a grantech. Děkujeme prof. Dr. Ing. Pavlu Němečkovi a Ing. Robertu Voženílkovi, Ph.D. – vedoucímu katedry za prezentaci a vřelé přijetí.