Prezentace studijních programů ÚTAD na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava

Dne 23. března 2023 proběhla prezentace našich studijních programů na SŠ v Jihlavě. Témata byla připravena pro letošní maturanty specializované do oblasti automobilů či dalších mobilních strojů. V průběhu dopoledne byli studenti Dr. Dostálem a Ing. Pernicou seznamováni nejen se studiem na VŠ, ale taktéž se dozvídali o dalších náležitostech studentského života v Brně. Doufáme, že se v září potkáme!