Záhady vesmíru

Chcete vědět více o vesmíru? V prostorách MENDELU vám dr. Čermák populárně-naučnou formou ozřejmí vybrané záhady o vesmíru a nejen to. Přihlaste se na nový nepovinný předmět! Více zde.

Cílem předmětu je seznámit studenty s taji přírody. Naučit je uvědomit si, že svět není takový jaký se jeví a že je dobré se nad tím občas zamyslet. Fyzika skrývá řadu zákoutí, jež boří klasické představy o světě kolem nás. Kupříkladu čas není absolutní substance, tak jak jej vnímáme. Co je před a po mohou vnímat dva pozorovatelé odlišně. Nohy stárnou pomaleji než hlava. Čas je ve fyzice tvárná veličina. Může se roztahovat, stahovat, začínat i končit. I o tom je obsah předmětu záhady vesmíru.

Sylabus:

1.Jak se vyvíjel pohled na vesmír od želvy k hranici vesmíru. (dotace 2/0)
2.Co lítá po obloze, aneb tělesa ve sluneční soustavě. (dotace 2/0)
3.Fyzikální schizofrenie kvantové mechaniky. (dotace 2/0)
4.Částicová zoo, aneb co lze všechno najít v urychlovači. (dotace 2/0)
5.Konec iluze o čase ve speciální teorii relativity. (dotace 2/0)
6.Pythagorova věta, aneb jak funguje obecná teorie relativity. (dotace 2/0)
7.Proč svítí hvězdy? (dotace 2/0)
8.Hvězdné mrtvoly. (dotace 2/0)
9.Jak moc černá je černá díra. (dotace 2/0)
10.Vesmírná bouře gravitačních vln. (dotace 2/0)
11.Byl velký třesk slyšet? (dotace 2/0)
12.Budoucnost fyziky a nečekaně očekávané objevy. (dotace 2/0)

Vybraná hodnocení studentů:

Přednes byl podán velmi zajímavě.
Přednášející umí vtáhnou do děje.
Když něco nechápeme, snaží se to co nejlépe vysvětlit.

Záhady vesmíru patřily k nejzajímavějším a nejpříjemnějším předmětům v rámci celého studia.

Koupila jsem si knihu o fyzice. Tolik asi k tomu, jak mě předmět Záhady vesmíru zaujal. Jde velmi poznat, když vyučující přednáší něco, co ho baví. Baví tím potom totiž i studenty a ti chodí na jeho přednášky rádi (i v sedm ráno). Děkuji za zpestření studia a rozšíření obzoru.

Předmět byl skvěle zajištěný. Tematika předmětu byla velmi zajímavá. Vysoce oceňuji prezentace, které byly velmi dobře připravené. Vyučující dokázal vzbudit v dané tematice obrovský zájem a vše dokázal perfektně vysvětlit. Ukončení předmětu bylo také skvěle vyřešeno, řekl bych, že každý kdo má zájem o tematiku vesmíru určitě považoval za přínosný.

Předmět mě velmi bavil a byl poutavý a zajímavý. Mrzí mě že nemůžu studovat více takových předmětů, které paradoxně nesouvisí s mým oborem. Alespoň je to hezký zpestření a člověk se podívá na věci z jiného úhlu. Profesor měl tak poutavé přednášky až tak že mi vždy hodina a půl utekla jako 10 minut.

Předmět jsem bral spíše jako rozšíření svých vědomostí. Nakonec to bylo parádní zpestření semestru a sám jsem se v rámci seminární práce donutil dozvědět se nové a hlavně zajímavé informace. Naprosto super!

Kromě toho, že výuka začínala v 7 ráno (což není chyba vyučujícího), není vůbec co vytknout. Předmět byl velmi zajímavý, vyučující dokáže studenta skvělé nadchnout pro věc.